Honorowy Patronat sesji Forum Poszukującej Administracji Terenowej

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął Honorowym Patronatem sesję Forum Poszukującej Administracji Terenowej
„Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”.

marszalek kopia