HONOROWY PATRONAT SESJI FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ

Pani Grażyna Kierznowska, p.o. Głównego Geodety Kraju, objęła Honorowym Patronatem sesję Forum Poszukującej Administracji Terenowej
„Złote usługi i dobre praktyki do wzięcia”.

GUGiK_logo.svg