Nagroda im. Marka Cara

Od kilkunastu lat na Forum wręczana jest Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nagroda – Złoty Herold

Rada Programowa Forum przyznaje od kilku lat prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę
i zaangażowanie wspierają ideę Forum.

Nagroda – Najlepsza prezentacja firmowa
XXI_3872_Herold_Muszla

Uczestnicy Forum, wypełniający ankiety z ocenami wystąpień firmowych, decydują
o wyborze najlepszej prezentacji firmowej na konferencji. Podczas kolejnej edycji,
w trakcie inauguracji, prelegent otrzymuje dyplom i nagrodę.

Nagroda – Młodzi Mistrzowie

Młodzi Mistrzowie, wygłaszający prezentacje w sesji „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, są oceniani przez specjalne jury konkursowe. Na podstawie werdyktu przyznawane są nagrody i wyróżnienia od m.in.: Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Ministra właściwego ds. informatyzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.