Nagroda „ZŁOTY HEROLD” przesłania Forum Teleinformatyki:

„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!” jest przyznawana przez Radę Programową Forum od 2014 roku.

Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę i zaangażowanie wspierają ideę Forum.

Nagrodzone instytucje/firmy: Asseco Poland, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Urząd Statystyczny, Hewlett-Packard Polska i Paweł Czajkowski, Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski i prof. dr hab. Jan Madey, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Podlaski Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nagrodzone osoby: Agnieszka Boboli, Dariusz Bogdan, Wacław Iszkowski, Krzysztof Król, Borys Stokalski, Anna Streżyńska, Małgorzata Ślepowrońska, Marek Woszczyk, Włodzimierz Nowak.

GALERIA ZDJĘĆ