Nagroda „ZŁOTY HEROLD”

Nagrodę przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:

„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych
nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

I. Nagroda jest dwustopniowa:
• Nagroda II stopnia w postaci plakiety wg wzoru ustalonego przez Radę Programową,
• Nagroda I stopnia w postaci statuetki wg wzoru ustalonego przez Radę Programową.

II. Nagroda może być przyznawana tylko raz, przy czym przyznanie nagrody I stopnia musi być poprzedzone otrzymaniem nagrody II stopnia.

III. Laureatami nagrody mogą być osoby fizyczne lub podmioty publiczne, gospodarcze, stowarzyszenia lub inne, które poprzez wieloletnią działalność szczególnie aktywnie, z sukcesami wspierały ideę wyrażoną w przesłaniu Forum.

IV. Laureaci nagrody „Złoty Herold – II stopnia” (z podziałem na lata i edycje Forum)

• Laureaci zbiorowi (podmioty)

2014, XX Forum Teleinformatyki
– Asseco Poland, Hewlett-Packard Polska i Paweł Czajkowski, Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Podlaski Urząd Wojewódzki, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski i prof. dr hab. Jan Madey, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2015, XXI Forum Teleinformatyki
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

2016, XXII Forum Teleinformatyki
– Główny Urząd Statystyczny

2017, XXIII Forum Teleinformatyki
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2018, XXIV Forum Teleinformatyki
– Główny Urząd Statystyczny (Nagroda I stopnia)
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Nagroda II stopnia)

• Laureaci indywidualni

2014, XX Forum Teleinformatyki
– Agnieszka Boboli, Dariusz Bogdan, Wacław Iszkowski, Krzysztof Król, Borys Stokalski, Anna Streżyńska, Marek Woszczyk

2015, XXI Forum Teleinformatyki
– Małgorzata Ślepowrońska

2017, XXIII Forum Teleinformatyki
– Włodzimierz Nowak

2018, XXIV Forum Teleinformatyki
– dr hab. Jerzy Cytowski (Nagroda II stopnia)

Regulamin Nagrody Złoty Herold

GALERIA ZDJĘĆ