Młodzi Mistrzowie, wygłaszający prezentacje w sesji „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, są oceniani przez specjalne jury konkursowe. Na podstawie werdyktu są przyznawane nagrody i wyróżnienia: Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Ministra właściwego ds. informatyzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nagrody na XXIV Forum i ich kategorie:

 • Nagroda Rady Programowej i Oddziału Mazowieckiego PTI
  Kategoria – Najlepsza merytorycznie prezentacja
 • Nagroda Ministra Cyfryzacji
  Kategoria – Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej
 • Nagroda Narodowego Banku Polskiego
  Kategoria – Uwzględnienie aspektu ekonomicznego zastosowania informatyki
 • Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego
  Kategoria – Poza horyzont…
 • Nagroda Fundacji Rozwoju Informatyki
  Kategoria – Prezentacja o największym pierwiastku algorytmicznym
 • Nagroda Przewodniczącego Jury
  Kategoria – Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja

GALERIA ZDJĘĆ

Lista nagrodzonych w 2017 roku Lista laureatów w 2017 roku