O sesji Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”

Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (w programie Forum Teleinformatyki od 2009 roku), ciesząca się dużym zainteresowaniem również wśród innych uczestników Forum, na stałe zagościła w agendzie konferencji.

Podstawowym celem sesji Młodych Mistrzów jest promocja stosowania narzędzi i metod z zakresu nauk ekonomicznych do oceny efektywności oraz modelowania kosztów rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie cyfrowej modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa.

Sesja ta skierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów ze środowiska uczelnianego i instytutowego, pracujących samodzielnie lub w ramach kół zainteresowań naukowych.
W kolejnych edycjach sesji Młodych Mistrzów bierze udział coraz więcej przedstawicieli środowisk uczelnianych i kół naukowych. Na początku było to 40 osób, ostatnio ponad 50.

Włączenie młodych przedstawicieli świata nauki do uczestnictwa w całym Forum Teleinformatyki ma na celu:

  • zapoznanie młodych specjalistów z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym;
  • stworzenie wspólnej platformy wymiany poglądów na problemy informatyzacji państwa środowisk zawodowych i naukowych;
  • pobudzenie aktywności publikacyjnej młodych specjalistów i otwartości na nowe środowiska.

Wystąpienia Młodych Mistrzów na Forum

Nagrody

Najlepsze prezentacje, wygłoszone podczas „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, są nagradzane i wyróżniane.

O wynikach decyduje Jury Konkursu Sesji „Forum Młodych Mistrzów”, składające się z przedstawicieli: Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Fundacji Rozwoju Informatyki.

Wyróżnienia – XXIV Forum Nagrody – XXIV Forum Nagrody 2009-2018

Wręczenie nagród laureatom

Kontakt

  22 100 10 50

  forum@biztech.pl