XXIV Forum Teleinformatyki
„System informacyjny państwa i obywatela”

27-28 września 2018 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp

prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

PATRONI MEDIALNI:

brandsIT.pl
Computerworld
ITWIZ