Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2017
XXIII Forum Teleinformatyki

Janusz Dygaszewicz
Dyr. Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS

Nagroda za:
- oryginalne rozwiązania w dziedzinie informatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych w Głównym Urzędzie Statystycznym;
- aktywność w naukowych debatach i popularyzację wiedzy o zastosowaniach nowych narzędzi informatycznych, w tym zwłaszcza z dziedziny statystyki publicznej i informacji o terenie.

Dr inż. Maciej Stroiński
Dyr. ds. tech. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)

Nagroda za:
- współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce; - aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.
 

Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2017
XXIII Forum Teleinformatyki

 

Janusz Dygaszewicz
Dyr. Dep. Programowania i Koordynacji Badań GUS
Życiorys

Za:
- oryginalne rozwiązania w dziedzinie informatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych w Głównym Urzędzie Statystycznym;
- aktywność w naukowych debatach i popularyzację wiedzy o zastosowaniach nowych narzędzi informatycznych, w tym zwłaszcza z dziedziny statystyki publicznej i informacji o terenie.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Dr inż. Marcin Wojciechowski
Kier. Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Życiorys

Za:
- konsekwentne budowanie środowiska teleinformatycznego w największym ośrodku medycznym Polski Północnej, a jednocześnie jednym z największych szpitali w Polsce.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Krzysztof Mączewski
Dyr. Dep. Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Maz.
Życiorys

Za:
- kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- wieloletnią działalność popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza z dziedziny geodezji i kartografii, w tym między innymi na Forum Teleinformatyki oraz na konferencjach i wykładach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Paweł Pisarczyk
Prezes Zarządu Atende Software
Życiorys

Za:
- osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie Internetu rzeczy;
- współpracę z Forum oraz uczelniami, polegającą na popularyzowaniu i wspieraniu (w tym na własnym przykładzie) oraz pokazywaniu możliwości osiągania sukcesów na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie nowych technologii w kraju.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Dr inż. Maciej Stroiński
Dyr. ds. tech. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)
Życiorys

Za:
- współtworzenie koncepcji rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce; - aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.
Krótkie uzasadnienie kandydatury
Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara