Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2020
XXVI Forum Teleinformatyki

 

dr hab. Dominik Batorski

Socjolog i analityk danych (data scientist), łączący pracę naukową w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim, z działalnością doradczą, popularyzatorską i biznesową.
Życiorys
Za:
- badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego
Życiorys
Za:
- osiągnięcia w informatyzacji sądów;
- rolę stworzonego przez prof. Gołaczyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej) w badaniach, kształceniu prawników i popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego;
- inicjowanie cyklicznych konferencji naukowych Forum Prawa Mediów Elektronicznych, które jest najważniejszym wydarzeniem tego typu w kraju;
- organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji o tematyce prawnej w powiązaniu z zagadnieniami informatycznymi i społeczeństwa informacyjnego.

Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w 2019 roku.

dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, prof. Politechniki Poznańskiej

Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.
Życiorys
Za:
- działania pro-innowacyjne, bazujące na połączeniu przedsiębiorczości z badaniami naukowymi na światowym poziomie.

Kazimierz Schmidt

Radca Ministra w Departamencie Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji.
Życiorys
Za:
- wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego;
- wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej;
- aktywne działanie, które w znaczącym stopniu umożliwiło przyspieszone włączanie mechanizmów uwierzytelniania osób fizycznych w relacjach z administracją publiczną.

W przeszłości był już nominowany do Nagrody im. Marka Cara i dalszą wieloletnią aktywnością potwierdził, że zdecydowanie na nią zasługuje.

Jakub Szamałek

Pisarz, scenarzysta studia CD Projekt RED (producent serii gier „Wiedźmin”).
Życiorys

Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara