Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2018
XXIV Forum Teleinformatyki

 

Krzysztof Mączewski
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego
Życiorys

Nagroda za:
- utrzymywanie stabilnych, twórczych relacji z ponad 300 partnerami samorządowymi, wspierającymi realizację projektów informatycznych dla województwa mazowieckiego oraz wieloletnią działalność, popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza z dziedziny geodezji i kartografii, w tym między innymi na Forum Teleinformatyki;
- kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w roku 2017
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
Docent w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Życiorys

Nagroda za:
- wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie);
- aktywne działanie na polu międzynarodowym odnośnie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper).

Krótkie uzasadnienie kandydatury

Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2018
XXIV Forum Teleinformatyki

 

Krzysztof Mączewski
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego
Życiorys

Za:
- utrzymywanie stabilnych, twórczych relacji z ponad 300 partnerami samorządowymi, wspierającymi realizację projektów informatycznych dla województwa mazowieckiego oraz wieloletnią działalność, popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza z dziedziny geodezji i kartografii, w tym między innymi na Forum Teleinformatyki;
- kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w roku 2017
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
Docent w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Życiorys

Za:
- wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie);
- aktywne działanie na polu międzynarodowym odnośnie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper).

Krótkie uzasadnienie kandydatury
dr n. med. Michał Nedoszytko
Lekarz kardiolog, twórca portalu bartoszmowi.pl
Życiorys

Za:
- konsekwentne propagowanie telemedycyny, informatyki i e-zdrowia w środowisku lekarskim;
- tworzenie i popularyzowanie ogólnopolskich, innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych szczególnie dla sektora ochrony zdrowia, a także dla pacjentów, poszukujących informacji nt. nieznanych im leków.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Paweł Pisarczyk
Prezes Zarządu i główny projektant Atende Software
Życiorys

Za:
- osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie platform medialnych i Internetu rzeczy;
- opracowanie koncepcji, projektu i wytworzenie jednego z pierwszych na świecie systemu operacyjnego z przeznaczeniem do budowania rozwiązań informatycznych w środowisku Internetu rzeczy. Wymyślony przez niego i zrealizowany pod jego kierunkiem system operacyjny Phoenix został w tym roku udostępniony w modelu otwartym dla wszystkich zainteresowanych wytwarzaniem rozwiązań w obszarze Internetu rzeczy. Dzięki walorom konstrukcyjnym i funkcjonalnym reprezentuje poziom światowy na równi, wg fachowej prasy światowej, z produktami z tzw. Doliny Krzemowej.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w roku 2017
Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara