Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2019
XXV Forum Teleinformatyki

 

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; prodziekan KAE (drugą kadencję)
Życiorys

Nagroda za:
- wieloletnie aktywne i konsekwentne rozwijanie i popularyzowanie metod wymiarowania funkcjonalnego oprogramowania zarówno na forum światowym, jak i krajowym w ramach działań w organizacji COSMIC oraz PSMO, która to aktywność zakończyła się w tym roku dużym sukcesem sprzyjającym bardzo poważnym oszczędnościom pieniędzy publicznych wydatkowanych na systemy IT realizowane na potrzeby administracji;
- wieloletnią aktywną działalność innowacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym, w odniesieniu do polityki naukowo-innowacyjnej Państwa w ramach działań w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i oceny licznych projektów oraz w obszarze kształcenia kadr.
- stałe uczestnictwo w konferencjach informatycznych i propagowanie nowych metod budowy systemów informatycznych w zarządzaniu

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Paweł Pisarczyk
Prezes Zarządu i główny projektant Atende Software
Życiorys

Nagroda za:
- osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie platform medialnych i Internetu rzeczy;
- współpracę z Forum oraz uczelniami polegającą na wspieraniu społecznie (w tym na własnym przykładzie) postaw ukazujących możliwości osiągania sukcesów na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie nowych technologii w kraju,
- opracowanie koncepcji, projektu i wytworzenie jednego z pierwszych na świecie systemu operacyjnego z przeznaczeniem do budowania rozwiązań informatycznych w środowisku Internetu rzeczy. Zaprojektowany przez niego i zrealizowany pod jego kierunkiem system operacyjny Phoenix został udostępniony w modelu otwartym dla wszystkich zainteresowanych wytwarzaniem rozwiązań w obszarze Internetu rzeczy. Dzięki walorom konstrukcyjnym i funkcjonalnym reprezentuje poziom światowy.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w 2017 i 2018 roku

Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2019
XXV Forum Teleinformatyki

 

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; prodziekan KAE (drugą kadencję)
Życiorys

Za:
- wieloletnie aktywne i konsekwentne rozwijanie i popularyzowanie metod wymiarowania funkcjonalnego oprogramowania zarówno na forum światowym, jak i krajowym w ramach działań w organizacji COSMIC oraz PSMO, która to aktywność zakończyła się w tym roku dużym sukcesem sprzyjającym bardzo poważnym oszczędnościom pieniędzy publicznych wydatkowanych na systemy IT realizowane na potrzeby administracji;
- wieloletnią aktywną działalność innowacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym, w odniesieniu do polityki naukowo-innowacyjnej Państwa w ramach działań w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i oceny licznych projektów oraz w obszarze kształcenia kadr.
- stałe uczestnictwo w konferencjach informatycznych i propagowanie nowych metod budowy systemów informatycznych w zarządzaniu

Krótkie uzasadnienie kandydatury
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jednostki naukowo-badawczej, działającej w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego
Życiorys

Za:
- osiągnięcia w informatyzacji sądów;
- rolę stworzonego przez prof. Gołaczyńskiego na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum (Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej) w badaniach, kształceniu prawników i popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego;
- inicjowanie cyklicznych konferencji naukowych Forum Prawa Mediów Elektronicznych, które jest najważniejszym wydarzeniem tego typu w kraju;
- organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji o tematyce prawnej w powiązaniu z zagadnieniami informatycznymi i społeczeństwa informacyjnego.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Paweł Pisarczyk
Prezes Zarządu i główny projektant Atende Software
Życiorys

Za:
- osiągnięcia koncepcyjne, praktyczne i popularyzatorskie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w zakresie platform medialnych i Internetu rzeczy;
- współpracę z Forum oraz uczelniami polegającą na wspieraniu społecznie (w tym na własnym przykładzie) postaw ukazujących możliwości osiągania sukcesów na najwyższym światowym poziomie w dziedzinie nowych technologii w kraju,
- opracowanie koncepcji, projektu i wytworzenie jednego z pierwszych na świecie systemu operacyjnego z przeznaczeniem do budowania rozwiązań informatycznych w środowisku Internetu rzeczy. Zaprojektowany przez niego i zrealizowany pod jego kierunkiem system operacyjny Phoenix został udostępniony w modelu otwartym dla wszystkich zainteresowanych wytwarzaniem rozwiązań w obszarze Internetu rzeczy. Dzięki walorom konstrukcyjnym i funkcjonalnym reprezentuje poziom światowy.

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w 2017 i 2018 roku
Kazimierz Schmidt
Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, a wcześniej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
Życiorys

Za:
- wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego;,br> - wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzeniu aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej.


Krótkie uzasadnienie kandydatury
Nominowany do Nagrody im. Marka Cara w 2011 roku
Krzysztof Szubert
B. Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Polski przedsiębiorca. Doradca Strategiczny. Visiting Fellow, University of Oxford. Senior Member St Antony’s College. Członek grupy doradców Sekretarza Generalnego ONZ (MAG IGF). Special Advisor brukselskiej firmy (public affairs) FIPRA International oraz Strategic Advisor NASK. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Życiorys

Za:
- inicjowanie oraz przewodniczenie Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI) – platformy dialogu i współdziałania największych środowisk oraz organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce;
- wszechstronne działania na rzecz rozpowszechniania cyfryzacji w kraju i za granicą

Krótkie uzasadnienie kandydatury
Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara