XXV Forum Teleinformatyki
„Polska ’25 – strategie i praktyki cyfrowej transformacji”

26-27 września 2019 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
Maciej Dobieszewski – p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar
prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp

prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

PATRONI MEDIALNI:

Computerworld_logo
26 września 2019 (czwartek)27 września 2019 (piątek)
checklist-on-a-paper-with-a-pencil_maly
08:30 Rejestracja Uczestników Forum

open
08:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów oraz Partnerów

number-one-in-a-circle
SESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

Przewodniczący: Włodzimierz Marciński

9:30 „Polska ’25 – założenia i cele strategii cyfrowej transformacji”
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
9:50 „Firma technologiczna z licencją bankową – kierunki rozwoju sektora finansowego w najbliższych latach”
Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA
10:10 „Reformy e-państwa na przykładzie projektów w ZUS: e-składka, e-ZLA, e-akta, EESSI”
prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10:30 „Strategiczna misja GUM, Strategia, Projekty, sukcesy”
Maciej Dobieszewski – p.o. Prezesa Głównego Urzędu Miar

open
10:50 Przerwa na kawę

SESJE RÓWNOLEGŁE:

number-one-in-a-circleSESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Współprowadzący: Paweł Oracz, Marek Słowikowski

Partner sesji: PKO Bank Polski SA


PKO Bank Polski jest technologicznym liderem, nadającym ton zmianom zachodzącym w krajowym sektorze finansowym. Kluczowym motorem jego rozwoju są innowacje. Dzięki nim z sukcesem buduje ekosystem nowoczesnych usług dostosowanych do aktualnych wyzwań i wykraczających daleko poza tradycyjną bankowość.

open
Gość specjalny

11:20 „Obywatel w sieci Państwa – usługi typu «Know-Your-Client» w administracji publicznej a kwestie ochrony prywatności”
Wojciech Wiewiórowski – European Data Protection Assistant Supervisor

open
Blok I – Rozszerzamy horyzonty – PKO Bank Polski SA

11:40 „O innowacjach jako zmianie i roli chmury (Chmury Krajowej) w usuwaniu barier innowacyjności”
Roman Młodkowski – Dyrektor Strategii i Komunikacji Operatora Chmury Krajowej

open
Blok II – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12:00 „Innowacyjne podejście do migracji dużej skali środowiska systemowego i aplikacyjnego – na przykładzie domeny świadczeniowej ZUS”
Włodzimierz Owczarczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju
Usług IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

open
Blok III – Główny Urząd Miar

12:20 „Usługi Europejskiej Chmury Metrologicznej – cel i zasady funkcjonowania”
Michał Mosiądz – Dyrektor Zakładu Metrologii
Interdyscyplinarnej GUM

open
Blok IV – Ministerstwo Finansów

12:40 „Transformacja cyfrowa MF na przykładzie Twój e-PIT”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów
do Spraw Informatyzacji
Piotr Patroński – Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów

13:00 „Transformacja cyfrowa MF na przykładzie Poltaxplus”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów
do Spraw Informatyzacji
Hubert Gniadowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji


number-one-in-a-circleSESJA III
SESJA UBEZPIECZENIOWA

Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Współprzewodniczący: Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł

11:20 Otwarcie sesji: Małgorzata Ślepowrońska (Członek Zarządu UFG)

11:25 Wystąpienia firmowe
13:05 Pytania i odpowiedzi do sesji

number-one-in-a-circle
13:15 Przerwa na obiad

number-one-in-a-circle14:45 SESJA IV (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ V)
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE

Godziny wystąpień są orientacyjne. Kolejność może jeszcze ulec niewielkim zmianom.

Przewodniczący: dr Marek Lipniowiecki
Współprowadzący: Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski

Partner sesji: EUVIC

14:10 Wystąpienie EUVIC
14:35 „Cyfryzacja a cyberbezpieczeństwo – między teorią a praktyką”
Paweł Nogowicz – Evercom
15:00 „Hybrydowa transformacja w sektorze publicznym”
Piotr Beńke – IBM Polska

open
15:25 Przerwa na kawę

15:55 „Sztuczna inteligencja w służbie administracji publicznej – przegląd zastosowań i doświadczeń”
Patryk Choroś – SAS Institute
Piotr Kramek – SAS Institute

16:20 „Analiza danych i sztuczna inteligencja – od teorii do praktyki”
Paweł Walczak – Microsoft
Marcin Waszczuk – Microsoft
16:45 „Co to jest kawałek oprogramowania? Standaryzacja dokumentacji i obliczania złożoności w projektach informatycznych w sektorze publicznym.”
Arkadiusz Wójcik – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych
Asseco Poland SA

open
17:10 Przerwa na kawę


17:40 „Bezpieczne i nowoczesne serwerownie w administracji państwowej oraz samorządowej”
Cezary Gutowski – Schneider Electric
Maciej Wiśniewski – AODC

18:05 Prezentacja partnera Forum
18:30 Bonair
18:45 „Cyberwojna – czy mamy czego się obawiać?”
Przemysław Frasunek – Atende Software

number-one-in-a-circle SESJA V (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ IV)
Sesja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka

open
19:15 Wręczenie Nagrody za najlepszą prezentację firmową na XXIV Forum
Wręczenie Nagrody im. Marka Cara
open
19:25 Kolacja
Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

open
08:45 Poranna kawa

number-one-in-a-circle09:00 Sesje równoległe
SESJA VI FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego


Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego


Przewodniczący: Witold Wieteska
Partner sesji: Atende Software

09:00 „Jak wdrażać innowacje”
Paweł Pisarczyk – Atende Software

Prezentacje młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych.

number-one-in-a-circleSESJA VII FORUM NOWYCH IDEI
„SCENARIUSZE UPOWSZECHNIENIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W POLSCE”

Druga dekada XXI to czas wykładniczego wzrostu rynku usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej. Raport „State of the Cloud” firmy Flexera z 2019 pokazuje, że na świecie ponad 80% przedsiębiorstw wdraża strategie wykorzystania chmury obliczeniowej w swoich krytycznych aplikacjach, wykorzystując w tym celu produkcyjnie średnio 3 (mediana) platformy różnych dostawców. Według GUS w Polsce model ten wykorzystuje zaledwie 10% przedsiębiorstw. Czy oznacza to, że po wykorzystaniu „renty zapóźnienia”, gdy polska gospodarka w szybkim tempie wdrażała cyfrowe rozwiązania, właśnie „przesypiamy” kolejną falę innowacji? Dlaczego warto temu przeciwdziałać? Te i inne zagadnienia poruszymy w ramach prezentacji i debaty ekspertów, reprezentujących wiodące platformy chmurowe i ich klientów.

Przewodniczący: Borys Stokalski

09:00 Wprowadzenie, wystąpienia firmowe, debata

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ
„ZŁOTE USŁUGI I PRAKTYKI DO WZIĘCIA”

Honorowy Patronat sesji:
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego


Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski


Przewodniczący: Mariusz Madejczyk

Cyfryzacja administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w organizacji, czyli…


9:00 „Komu i na jakich zasadach będzie udostępniany system EZD RP – strategiczny projekt Ministra Cyfryzacji realizowany przez NASK i Wojewodę Podlaskiego”
Mariusz Madejczyk – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji
Magdalena Sawicka – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, NASK PIB

9:30 „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczne postępowanie w świetle wymogów ustawowych, platformy zamówień publicznych oraz systemów klasy EZD”
Marek Komorowski – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Gdańsku
10:00 „Kontrola w urzędzie prowadzącym sprawy w postaci elektronicznej, czyli EZD pod lupą kontrolerów i administratorów”
Tomasz Kelner – Dyrektor Wydziału Informatyki UMWD, członek zespołu ds. wdrożenia EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD)
Rafał Nowakowski – Koordynator zespołu ds. wdrożenia systemu EZD w UMWD

10:30 „Audyt systemów IT w JST ze szczególnym uwzględnieniem EZD w aspekcie dokumentowania spraw”
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego, członek zespołu ds. wdrożenia EZD w UMWD
11:00 „Integracja EZD PUW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, czyli jak systemy EZD «radzą sobie» w administracji samorządowej”
Piotr Jóśko – Z-ca Dyrektora, Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
11:30 Dyskusja – przyszłość EZD w samorządach
11:45 „Systemy wspomagania państwowej służby hydrogeologicznej i administracji geologicznej z wykorzystaniem technologii SOA i GIS”
(autorzy: Piotr Gałkowski, Sylwiusz Pergół, Mateusz Żeruń, Edyta Majer, Anna Stawicka)
Piotr Gałkowski – Koordynator Projektów IT, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA IX
„ROLA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM PAŃSTWA”

Sesja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Przewodniczący: dr hab. inż. Waldemar Izdebski
Współprowadzący: dr inż. Kajetan Wojsyk

9:00 „Serwis Geoportal.gov.pl i jego znaczenie dla popularyzacji informacji przestrzennych”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, GUGiK
„Perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o nieruchomościach”
Rafał Władziński – Dyrektor Dpt. Informacji o Nieruchomościach, GUGiK
„Usługi sieciowe w obszarze informacji przestrzennych”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, GUGiK
„Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) i jego wykorzystanie w administracji publicznej”
Jarosław Zembrzuski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, GUGiK
„Wieloletni plan pozyskiwania i aktualizacji danych Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”
Monika Michalak – Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, GUGiK
„Rozwój informacji przestrzennych w perspektywie 2025 roku”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, GUGiK
Dyskusja

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle12:20 KOCIOŁ DYSKUSYJNY
„KRAJOWE STRATEGIE TECHNOLOGICZNE A POTENCJAŁ PRZEMYSŁU TELEINFORMATYCZNEGO”

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Moderator: Borys Stokalski

„Udział przemysłu teleinformatycznego w realizacji krajowych strategii technologicznych – możliwości i propozycje”
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Wiodący paneliści (w kolejności alfabetycznej):
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP

number-one-in-a-circle 14:15 Ogłoszenie wyników konkursu Młodych Mistrzów
number-one-in-a-circle 14:30 Zakończenie Forum
number-one-in-a-circle 14:35 Obiad