Od początku istnienia Forum Teleinformatyki nad merytorycznym poziomem konferencji czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Właściwy dobór atrakcyjnego tematu wiodącego Forum, ustalanego przez Radę Programową Forum, sprawia iż frekwencja wśród uczestników ze strony odbiorców usług stale rośnie.

Od XXIII Forum Rada Programowa powołała Komitet Honorowy Forum, w skład którego wchodzą przedstawiciele Patronów Honorowych Forum oraz dotychczasowy Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Komitet Honorowy XXV Forum
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
trzecinska
Anna Trzecińska
Wiceprezes Narodowego
Banku Polskiego
z16662951Q,Prof--Jan-Madey
prof. Jan Madey
Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski
Prezes Głównego Urzędu Miar
prof. dr hab. Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Adam Marciniak
Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
Włodzimierz Marciński
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
dr inż. Andrzej Dulka
Prezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji
szafranski (2)
dr hab. inż. Bolesław Szafrański
Profesor WAT
Rada Programowa XXV Forum
dr hab. inż. Bolesław Szafrański

Przewodniczący
Profesor WAT

Sławomir Chabros

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych
Prezes BizTech Konsulting SA

Obraz1
dr Marek Lipniowiecki

Inspektor Ochrony Danych
w Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA

madejczyk
Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds.
współpracy z administracją rządową i samorządową RP,
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

marcinski
Włodzimierz Marciński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

pawel_oracz_mf_0
Paweł Oracz

Ekspert ds. transformacji cyfrowych
w sektorze publicznym

plauszynski
Wiesław Paluszyński

Prezes Trusted Information Consulting,
Wiceprezes PIIT

MarcinPaprzycki20161221medalKENDSC_0340 (2)
dr hab. Marcin Paprzycki

Wiceprzewodniczący ds. współpracy z organizacjami Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI

slowikowski
Marek Słowikowski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Borys Stokalski
RETHINK, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
NIK_5540
Waldemar Szumieł

Dyrektor ds. COO Governance w mBank SA

wieteska
Witold Wieteska

Zastępca Dyrektora Departamentu
Informatyki i Telekomunikacji w NBP

csm_Kajetan_Wojsyk-6_65018fb399
dr inż. Kajetan Wojsyk

Ekspert ds. jakości danych
Pełnomocnik Ministra Zdrowia
ds. otwartości danych publicznych