Od początku istnienia Forum Teleinformatyki nad merytorycznym poziomem konferencji czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Właściwy dobór atrakcyjnego tematu wiodącego Forum, ustalanego przez Radę Programową Forum, sprawia iż frekwencja wśród uczestników ze strony odbiorców usług stale rośnie.

Od XXIII Forum Rada Programowa powołała Komitet Honorowy Forum, w skład którego wchodzą przedstawiciele Patronów Honorowych Forum oraz dotychczasowy Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Komitet Honorowy XXIV Forum
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
trzecinska
Anna Trzecińska
Wiceprezes Narodowego
Banku Polskiego
z16662951Q,Prof--Jan-Madey
prof. Jan Madey
Uniwersytet Warszawski
dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Włodzimierz Marciński
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Borys Stokalski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
szafranski (2)
dr hab. inż. Bolesław Szafrański
Profesor WAT
Rada Programowa XXIV Forum
dr hab. inż. Bolesław Szafrański

Przewodniczący
Profesor WAT

Chabros
Sławomir Chabros

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych
Prezes BizTech Konsulting SA

DarekDolczewski
Dariusz Dolczewski

Dyrektor Biura Polskiej
Izby Informatyki i Telekomunikacji

Obraz1
dr Marek Lipniowiecki

Inspektor Ochrony Danych
w Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA

madejczyk
Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds.
współpracy z administracją rządową i samorządową RP,
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

marcinski
Włodzimierz Marciński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

pawel_oracz_mf_0
Paweł Oracz

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
w Głównym Urzędzie Miar

plauszynski
Wiesław Paluszyński

Prezes Trusted Information Consulting,
Wiceprezes PIIT

MarcinPaprzycki20161221medalKENDSC_0340 (2)
dr hab. Marcin Paprzycki

Wiceprzewodniczący ds. współpracy z organizacjami Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI

slowikowski
Marek Słowikowski

Zastępca Dyrektora ds. Informatyzacji,
Departament Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

NIK_5540
Waldemar Szumieł

Dyrektor ds. IT Governance w mBank SA

wieteska
Witold Wieteska

Zastępca Dyrektora Departamentu
Informatyki i Telekomunikacji w NBP

csm_Kajetan_Wojsyk-6_65018fb399
dr inż. Kajetan Wojsyk

Ekspert ds. jakości danych
Pełnomocnik Ministra Zdrowia
ds. otwartości danych publicznych