Technologie w walce z pandemią – Nagroda „Złotej e-Tarczy”

Wiodąca tematyka tegorocznej XXVII edycji Forum Teleinformatyki – „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy” – nawiązując do pandemii COVID-19 jest jednocześnie kierowana w przyszłość. Technologie teleinformatyczne w coraz większym stopniu będą wykorzystywane do walki z pandemią. Biorąc to pod uwagę, Rada Programowa ustanowiła nagrodę „Złota e-Tarcza” w celu uhonorowania podmiotów, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Nagrodę „Złotej e-Tarczy” otrzymały następujące instytucje:
– Centrum e-Zdrowia
– Główny Urząd Statystyczny
– Ministerstwo Finansów
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska oraz Agata Miazga Laureatkami Nagrody im. Marka Cara

Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska, pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, Prezes założyciel fundacji Florencja, Dyrektor ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP oraz Agata Miazga, analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych i opierania polityk publicznych na danych zostały Laureatkami tegorocznej, 20. edycji Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, pomysłodawcy Forum Teleinformatyki.
Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Dowiedz się więcej o Laureatach i Nominowanych do tej Nagrody

„Złote Heroldy” wręczone

Nagrodę „Złoty Herold” przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:
„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

Nagrodzeni w 2021 roku
Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”:

– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
– Polskie Towarzystwo Informatyczne
Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”:
– Centrum e-Zdrowia
– SAS Institute
– Fundacja Panoptykon
– Maria Ganzha
– Dariusz Kułakowski
– Rafał Witkowski
Więcej informacji

XXVI Forum Teleinformatyki zakończyło obrady

XXVI Forum Teleinformatyki „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej” miało miejsce 24-25 września. Program tegorocznego Forum odbywającego się po raz pierwszy Online składał się z 8 sesji tematycznych, panelu dyskusyjnego poświęconego sztucznej inteligencji oraz kotła dyskusyjnego. W tym roku w wydarzeniu czynnie uczestniczyło ponad 370 osób.

Zamykając obrady XXVI Forum Teleinformatyki, prof. WAT Bolesław Szafrański, Przewodniczący Rady Programowej Forum, życzył wszystkim, by kolejna XXVII edycja Forum mogła się odbyć w tradycyjnych, konferencyjnych warunkach.