XXIII Forum Teleinformatyki
„Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

28-29 września 2017 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji
Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp
prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

PARTNERZY FORUM:

Atos
Microsoft

PATRONI MEDIALNI:

Bankier.pl
Computerworld
CyberDefence24

ITWIZ
Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
Serwis Administracyjno-Samorządowy