Nagroda im. Marka Cara

Od kilkunastu lat na Forum wręczana jest Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nagroda – „Złoty Herold”

Rada Programowa Forum przyznaje od kilku lat prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę
i zaangażowanie wspierają ideę Forum.

Nagroda – „Złoty Wykład”

Począwszy od XXVI Forum Teleinformatyki, w sesji inicjującej obrady Forum odbywa się wykład osoby o wybitnym dorobku dla transformacji cyfrowej (tworzenia społeczeństwa informacyjnego).
Kryteria wyboru takiej osoby są bardzo ostre i wyłącznie merytoryczne. Laureat „Złotego wykładu” wygłasza wykład plenarny, a fakt ten jest szeroko rozpropagowywany. Autor wykładu dodatkowo otrzymuje specjalnie zaprojektowaną plakietę „Złotego wykładu”.

Nagroda – Złota e-Tarcza

Nagrodę otrzymują instytucje, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Nagrody – Młodzi Mistrzowie

Młodzi Mistrzowie, wygłaszający prezentacje w sesji „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, są oceniani przez specjalne jury konkursowe. Na podstawie werdyktu przyznawane są nagrody i wyróżnienia od m.in.: Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Ministra właściwego ds. informatyzacji, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Nagroda – Najlepsza prezentacja firmowa
XXI_3872_Herold_Muszla

Uczestnicy Forum, wypełniający ankiety z ocenami wystąpień firmowych, decydują
o wyborze najlepszej prezentacji firmowej na konferencji. Podczas kolejnej edycji,
w trakcie inauguracji, prelegent otrzymuje dyplom i nagrodę.