O sesji Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”

Sesja „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” (w programie Forum Teleinformatyki od 2009 roku), ciesząca się dużym zainteresowaniem również wśród innych uczestników Forum, na stałe zagościła w agendzie konferencji.

Włączenie młodych przedstawicieli świata nauki do uczestnictwa w całym Forum Teleinformatyki ma na celu:
◾️ zapoznanie młodych specjalistów z istotnymi i realnymi problemami informatyzacji państwa omawianymi przez najwyższej klasy specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i naukowym;
◾️ stworzenie wspólnej platformy wymiany poglądów na problemy informatyzacji państwa środowisk zawodowych i naukowych;
◾️ pobudzenie aktywności publikacyjnej młodych specjalistów i otwartości na nowe środowiska.

Podstawowym celem sesji Forum Młodych Mistrzów jest promocja stosowania narzędzi i metod z zakresu nauk ekonomicznych do oceny efektywności oraz modelowania kosztów rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie cyfrowej modernizacji infrastruktury informacyjnej państwa.

Do kolejnych edycji sesji Forum Młodych Mistrzów dołączają przedstawiciele z nowych środowisk uczelnianych i kół naukowych.

Sesji tej towarzyszy Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów, organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim, w którym została ogłoszona kolejna edycja Konkursu były studentami studiów I, II i III stopnia (uczestnicy Szkoły Doktorskiej) oraz doktoranci nie będący uczestnikami Szkoły Doktorskiej, ale mający otwarty przewód doktorski, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Stąd prace konkursowe mogą zgłosić także absolwenci studiów, o ile obronili prace w roku akademickim, w którym prowadzona jest kolejna edycja Konkursu.
Prace konkursowe mogą być przygotowywane samodzielnie lub pod opieką Opiekunów Naukowych.

Tematy wiodące Konkursu, którymi są ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa i cyfrowa modernizacja Polski, są traktowane bardzo szeroko i stanowią raczej sugestię dla uczestników.


Więcej informacji o Konkursie NA PLAKACIE.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w latach 2020-2022 r. Konkurs Młodych Mistrzów został przeprowadzony w uproszczonej formule i w formie zdalnej.
XV Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów 2023 został zakończony.
Protokół z Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów w 2023 roku.

REGULAMIN Konkursu Młodych Mistrzów
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu

Kontakt: mistrzowie@forumti.pl

Filmy z wystąpień w sesji Forum Młodych Mistrzów na XXVII i XXVIII Forum Teleinformatyki


Wystąpienia w sesji Forum Młodych Mistrzów

NAGRODY

Najlepsze prace, przedstawione podczas sesji „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski”, są nagradzane i wyróżniane.
O wynikach decyduje Jury Konkursu Młodych Mistrzów.

Kategorie konkursowe w 2023 r.

Nagroda główna:
◾️ „Najlepsza merytorycznie praca”
Główni Partnerzy – Rada Programowa Forum Teleinformatyki, Bank Gospodarstwa Krajowego
Współpartner – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Nagrody specjalne:
◾️ „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej”
Główny Partner – Minister właściwy ds. Informatyzacji
◾️ „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji”
Główny Partner – Narodowy Bank Polski
◾️ „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa”
Główny Partner – NASK-PIB
◾️ „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym”
Główny Partner – Fundacja Rozwoju Informatyki
◾️ „Poza horyzont…”
Główny Partner – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
◾️ „Najlepsza praca z zakresu internetu rzeczy i sztucznej inteligencji”
Główny Partner – Phoenix Systems
◾️ „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia”
Główny Partner – Centrum e-Zdrowia
◾️ „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji”
Główny Partner – Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki

Wyróżnienia – XXIX Forum (2023) Nagrody – XXIX Forum (2023) Nagrody 2009-2023

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród Laureatom 2023

Filmy – wręczenie nagród Młodym Mistrzom z XXVI i XXVII Forum Teleinformatyki


 

Kontakt

  +48 22 100 10 50   forum@biztech.pl