Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2023
XXIX Forum Teleinformatyki

Włodzimierz Albin

Prezes Wolters Kluwer Polska. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”.
Życiorys
Za:
- stworzenie nieodpłatnego serwisu OpenLEX, zapewniającego powszechny dostęp do olbrzymiej, aktualizowanej codziennie, bazy wszystkich obowiązujących w Polsce aktów prawnych oraz orzeczeń sądów, wzorów dokumentów i poradników;
- wieloletnie zaangażowanie w podnoszenie kompetencji cyfrowych, w tym stworzenie fundacji, która do 2010 r. przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy pracowników sądownictwa w używaniu komputerów i oprogramowania prawniczego;
- wprowadzenie na polski rynek oprogramowania informacyjnego dla księgowych, kadrowców, urzędników samorządowych, menadżerów edukacji i innych profesjonalistów nie będących prawnikami;
- kreowanie i rozwój trendów związanych z innowacjami LegalTech;
- dbanie o odpowiednią prawnoautorską ochronę działalności kreatywnej, związanej z nowymi technologiami;
- wspieranie innowacji i młodych talentów poprzez aktywne uczestnictwo w różnych inicjatywach.

Elżbieta Bowdur

Dydaktyk, trener, nauczyciel. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
Życiorys
Za:
- praktyczne, wieloletnie upowszechnianie informatyki i jej narzędzi w pracy z młodzieżą i dorosłymi;
- szczególne zaangażowanie w pozaszkolne zajęcia metodyczne, daleko wykraczające poza obowiązki nauczycielskie;
- działalność w zakresie uświadamiania potrzeb tworzenia bezpiecznych warunków poruszania się w sieciach i budowanie właściwych postaw wśród młodzieży w tym obszarze;
- zaangażowanie i osobisty przykład w rozwijanie pasji i chęci poznawania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz rozumienie ich znaczenia dla członków rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego.

Krzysztof Silicki

Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK. Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA.
Życiorys


Za:
- zbudowanie podstaw systemowych i organizacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa usług społeczeństwa informacyjnego.

Roman Szwed

Polski naukowiec, informatyk, nauczyciel akademicki i przedsiębiorca. Przewodniczący Rady Nadzorczej Atende SA.
Życiorys
Za:
- pionierskie działania związane z uruchomieniem i rozwojem Internetu w Polsce;
- aktywny udział w rozwoju akademickich ośrodków obliczeniowych;
- działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Michał Tabor

Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA; Ekspert Związku Banków Polskich; Członek Rady Ekspertów Związku Cyfrowa Polska; Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz.
Życiorys
Za:
- nieustającą promocję europejskich rozwiązań w zakresie elektronicznej tożsamości i podpisu elektronicznego.

Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara

Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2002-2023

2023 – XXIX Forum Teleinformatyki
Krzysztof Silicki
Roman Szwed

2022 – XXVIII Forum Teleinformatyki
Joanna Śmigielska
prof. dr hab. Ewa Ziemba

2021 – XXVII Forum Teleinformatyki
dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska
Agata Miazga

2020 – XXVI Forum Teleinformatyki
dr hab. Dominik Batorski
Kazimierz Schmidt

2019 – XXV Forum Teleinformatyki
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Paweł Pisarczyk

2018 – XXIV Forum Teleinformatyki
Janina Mincer-Daszkiewicz
Krzysztof Mączewski

2017 – XXIII Forum Teleinformatyki
Janusz Dygaszewicz
dr inż. Maciej Stroiński

2016 – XXII Forum Teleinformatyki
Sebastian Christow
Krzysztof Pietraszkiewicz

2015 – XXI Forum Teleinformatyki
dr Anna Beata Kwiatkowska
prof. Michał Kleiber

2014 – XX Forum Teleinformatyki
Jarosław Deminet
prof. Krzysztof Diks

2013 – XIX Forum Teleinformatyki
prof. dr hab. Grażyna Szpor
dr n. med. Leszek Sikorski

2012 – XVIII Forum Teleinformatyki
Anna Streżyńska
Mariusz Madejczyk

2011 – XVII Forum Teleinformatyki
Beata Wanic
prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki

2010 – XVI Forum Teleinformatyki
Lesław Bańdur
prof. Maciej M. Sysło

2009 – XV Forum Teleinformatyki
Piotr Kołodziejczyk
Jerzy S. Nowak

2008 rok – XIV Forum Teleinformatyki
dr inż. Grzegorz Bliźniuk
prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

2007 rok – XIII Forum Teleinformatyki
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary

2006 rok – XII Forum Teleinformatyki
Edwin Bendyk
Jan Maciej Czajkowski

2005 rok – XI Forum Teleinformatyki
Kajetan Wojsyk

2004 rok – X Forum Teleinformatyki
Zbigniew Olejniczak

2003 rok – IX Forum Teleinformatyki
Krzysztof Głomb
prof. dr hab. Jan Madey

2002 rok – VIII Forum Teleinformatyki
Konrad Makomaski
Tadeusz Ołdakowski