Laureatki Nagrody im. Marka Cara 2021
XXVII Forum Teleinformatyki

 

dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska

Pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, Prezes założyciel fundacji Florencja, Dyrektor ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP
Życiorys
Za:
- wieloletnią pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych co do potrzeby rozwijania ich kompetencji cyfrowych;
- tworzenie dokumentacji elektronicznej, dostępnej dla uprawnionych pracowników ochrony zdrowia w każdym miejscu;
- propagowanie wiedzy na temat konieczności cyfryzacji zasobów informacyjnych ochrony zdrowia;
- działalność dydaktyczną i publikatorską oraz pionierską przy wytyczaniu nowych dróg dla przyszłych pokoleń środowiska pracowników ochrony zdrowia.

Agata Miazga

Analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych i opierania polityk publicznych na danych
Życiorys
Za:
- wieloletnią, konsekwentną i efektywną pracę na rzecz otwierania i udostępniania danych publicznych;
- uporczywą pracę na rzecz otwierania skarbca z danymi, które są potrzebne naszemu społeczeństwu, mającemu stać się społeczeństwem informacyjnym.

Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2021
XXVII Forum Teleinformatyki

 

dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska

Pielęgniarka, profesor UM w Łodzi, Prezes założyciel fundacji Florencja, Dyrektor ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP
Życiorys
Za:
- wieloletnią pracę nad zmianą świadomości pielęgniarek i położnych co do potrzeby rozwijania ich kompetencji cyfrowych;
- tworzenie dokumentacji elektronicznej, dostępnej dla uprawnionych pracowników ochrony zdrowia w każdym miejscu;
- propagowanie wiedzy na temat konieczności cyfryzacji zasobów informacyjnych ochrony zdrowia;
- działalność dydaktyczną i publikatorską oraz pionierską przy wytyczaniu nowych dróg dla przyszłych pokoleń środowiska pracowników ochrony zdrowia.

Adam Marciniak

Wiceprezes CCC ds. technologii i digitalizacji
Życiorys
Za: prace nad rozwiązaniami informatycznymi, które wpływają na innowacyjność w bankowości na skalę krajową oraz pozwalają na upowszechnianie usług e-administracji. Jest jednym z głównych autorów szeregu rozwiązań w skali kraju - nie tylko w bankowości. Działania w projektach: zwalczania Covid-19, pomocy PFR dla firm, dystrybucji środków do beneficjentów Programu 500 i 300+ oraz Chmury krajowej, to tylko niektóre przykłady jego dobrych działań.

Agata Miazga

Analityczka danych, ekonomistka, pasjonatka otwartych danych i opierania polityk publicznych na danych
Życiorys
Za:
- wieloletnią, konsekwentną i efektywną pracę na rzecz otwierania i udostępniania danych publicznych;
- uporczywą pracę na rzecz otwierania skarbca z danymi, które są potrzebne naszemu społeczeństwu, mającemu stać się społeczeństwem informacyjnym.

Zdzisław Nowakowski

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty
Życiorys
Za:
- aktywne działania w popularyzowaniu informatyki w środowisku szkolnym i akademickim.

Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka, działaczka społeczna i publicystka Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon
Życiorys
Za:
- działania na rzecz praw człowieka w cyfrowym świecie, w szczególności w obszarze zwiększania społecznej kontroli nad praktykami nadzoru;
- wieloletni aktywny udział w debacie publicznej, dotyczącej prywatności i danych osobowych w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;
- podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie mechanizmów i technologii umożliwiających nadzorowanie społeczeństwa oraz wykorzystywanie informacji o jednostkach;
- konsekwentne reprezentowanie interesu użytkowników w procesie tworzenia prawa nowych technologii w Polsce i na poziomie Europejskim.

Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara

Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2002-2020

2021 – XXVII Forum Teleinformatyki
dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska
Agata Miazga

2020 – XXVI Forum Teleinformatyki
dr hab. Dominik Batorski
Kazimierz Schmidt

2019 – XXV Forum Teleinformatyki
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Paweł Pisarczyk

2018 – XXIV Forum Teleinformatyki
Janina Mincer-Daszkiewicz
Krzysztof Mączewski

2017 – XXIII Forum Teleinformatyki
Janusz Dygaszewicz
dr inż. Maciej Stroiński

2016 – XXII Forum Teleinformatyki
Sebastian Christow
Krzysztof Pietraszkiewicz

2015 – XXI Forum Teleinformatyki
dr Anna Beata Kwiatkowska
prof. Michał Kleiber

2014 – XX Forum Teleinformatyki
Jarosław Deminet
prof. Krzysztof Diks

2013 – XIX Forum Teleinformatyki
prof. dr hab. Grażyna Szpor
dr n. med. Leszek Sikorski

2012 – XVIII Forum Teleinformatyki
Anna Streżyńska
Mariusz Madejczyk

2011 – XVII Forum Teleinformatyki
Beata Wanic
prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki

2010 – XVI Forum Teleinformatyki
Lesław Bańdur
prof. Maciej M. Sysło

2009 – XV Forum Teleinformatyki
Piotr Kołodziejczyk
Jerzy S. Nowak

2008 rok – XIV Forum Teleinformatyki
dr inż. Grzegorz Bliźniuk
prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

2007 rok – XIII Forum Teleinformatyki
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary

2006 rok – XII Forum Teleinformatyki
Edwin Bendyk
Jan Maciej Czajkowski

2005 rok – XI Forum Teleinformatyki
Kajetan Wojsyk

2004 rok – X Forum Teleinformatyki
Zbigniew Olejniczak

2003 rok – IX Forum Teleinformatyki
Krzysztof Głomb
prof. dr hab. Jan Madey

2002 rok – VIII Forum Teleinformatyki
Konrad Makomaski
Tadeusz Ołdakowski