Laureatki Nagrody im. Marka Cara 2022
XXVIII Forum Teleinformatyki

Joanna Śmigielska

Nauczycielka, animatorka młodzieżowej społeczności informatycznej; Założycielka fundacji Informatyka na Start; Arbiter CKE matury informatyki.
Życiorys
Za:
- zaangażowanie w pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie, którzy w efekcie jej działalności odnoszą sukcesy również na arenie międzynarodowej;
- organizowanie corocznie od 10 lat informatycznego obozu wakacyjnego, przygotowującego młodzież do startu w OI;
- osiągnięcie, jakim jest wybór przez większość jej uczniów informatyki lub bliskiego jej kierunku studiów w kraju i zagranicą.

prof. dr hab. Ewa Ziemba

Profesor nauk ekonomicznych; Badacz i dydaktyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Członek European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu; Twórca polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego; Popularyzator paradygmatu zrównoważenia w pracach nad strategiami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim; Ambasador polskiej nauki na świecie.
Życiorys
Za:
- stworzenie polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego;
- rozwój młodej kadry naukowej oraz prace na rzecz środowiska akademickiego w Polsce i na świecie oraz jego integrację, zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- merytoryczną współpracę ze środowiskiem administracji publicznej w województwie śląskim nad stworzeniem podstaw dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy o nich w administracji samorządowej w Polsce;
- wieloletnie aktywne i konsekwentne promowanie polskiego środowiska akademickiego za granicą i pełnienie roli ambasadora nauki polskiej w środowiskach międzynarodowych.

Nominowani do Nagrody im. Marka Cara 2022
XXVIII Forum Teleinformatyki

Elżbieta Bowdur

Dydaktyk, trener, nauczyciel. Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS. Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.
Życiorys
Za:
- praktyczne, wieloletnie upowszechnianie informatyki i jej narzędzi w pracy z młodzieżą i dorosłymi;
- szczególne zaangażowanie w pozaszkolne zajęcia metodyczne, daleko wykraczające poza obowiązki nauczycielskie;
- działalność w zakresie uświadamiania potrzeb tworzenia bezpiecznych warunków poruszania się w sieciach i budowanie właściwych postaw wśród młodzieży w tym obszarze;
- zaangażowanie i osobisty przykład w rozwijanie pasji i chęci poznawania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz rozumienie ich znaczenia dla członków rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego.

Zdzisław Nowakowski

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, honorowy profesor oświaty.
Życiorys
Za:
- aktywne działania w popularyzowaniu informatyki w środowisku szkolnym i akademickim.

dr Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka, inicjatorka i realizatorka wielu kampanii społecznych promujących wśród kobiet zawody związane z informatyką. Redaktorka naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy”, odpowiedziana m.in. za coroczny ranking szkół ponadpodstawowych.
Życiorys
Za:
- niestrudzoną działalność na rzecz popularyzacji zawodów technicznych, w tym związanych z informatyką wśród kobiet poprzez takie akcje jak np. „Dziewczyny na politechniki” czy „Dziewczyny do ścisłych”;
- coroczne organizowanie kierowanej szczególnie do kobiet, największej w Europie konferencji „Women in Tech Summit”, będącej forum wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych inicjatyw ponad granicami;
- promowanie otwartej edukacji, promującej Polskę oraz zbliżającej do siebie młodzież z wielu krajów w ramach akcji „Study in Poland”;
- badania nad zagadnieniami motywacji edukacyjnych kobiet, szczególnie w zakresie nauk powiązanych z technologią cyfrową.

Joanna Śmigielska

Nauczycielka, animatorka młodzieżowej społeczności informatycznej; Założycielka fundacji Informatyka na Start; Arbiter CKE matury informatyki.
Życiorys
Za:
- zaangażowanie w pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie, którzy w efekcie jej działalności odnoszą sukcesy również na arenie międzynarodowej;
- organizowanie corocznie od 10 lat informatycznego obozu wakacyjnego, przygotowującego młodzież do startu w OI;
- osiągnięcie, jakim jest wybór przez większość jej uczniów informatyki lub bliskiego jej kierunku studiów w kraju i zagranicą.

prof. dr hab. Ewa Ziemba

Profesor nauk ekonomicznych; Badacz i dydaktyk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Członek European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu; Twórca polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego; Popularyzator paradygmatu zrównoważenia w pracach nad strategiami rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim; Ambasador polskiej nauki na świecie.
Życiorys
Za:
- stworzenie polskiej szkoły naukowej zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego;
- rozwój młodej kadry naukowej oraz prace na rzecz środowiska akademickiego w Polsce i na świecie oraz jego integrację, zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- merytoryczną współpracę ze środowiskiem administracji publicznej w województwie śląskim nad stworzeniem podstaw dla rozwoju zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie wiedzy o nich w administracji samorządowej w Polsce;
- wieloletnie aktywne i konsekwentne promowanie polskiego środowiska akademickiego za granicą i pełnienie roli ambasadora nauki polskiej w środowiskach międzynarodowych.

Laureaci z poprzednich edycji Nominowani do Nagrody im. Marka Cara Regulamin Nagrody im. Marka Cara Skład Kapituły Nagrody im. Marka Cara

Laureaci Nagrody im. Marka Cara 2002-2021

2021 – XXVII Forum Teleinformatyki
dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska
Agata Miazga

2020 – XXVI Forum Teleinformatyki
dr hab. Dominik Batorski
Kazimierz Schmidt

2019 – XXV Forum Teleinformatyki
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
Paweł Pisarczyk

2018 – XXIV Forum Teleinformatyki
Janina Mincer-Daszkiewicz
Krzysztof Mączewski

2017 – XXIII Forum Teleinformatyki
Janusz Dygaszewicz
dr inż. Maciej Stroiński

2016 – XXII Forum Teleinformatyki
Sebastian Christow
Krzysztof Pietraszkiewicz

2015 – XXI Forum Teleinformatyki
dr Anna Beata Kwiatkowska
prof. Michał Kleiber

2014 – XX Forum Teleinformatyki
Jarosław Deminet
prof. Krzysztof Diks

2013 – XIX Forum Teleinformatyki
prof. dr hab. Grażyna Szpor
dr n. med. Leszek Sikorski

2012 – XVIII Forum Teleinformatyki
Anna Streżyńska
Mariusz Madejczyk

2011 – XVII Forum Teleinformatyki
Beata Wanic
prof. zwyczajny Jerzy Kisielnicki

2010 – XVI Forum Teleinformatyki
Lesław Bańdur
prof. Maciej M. Sysło

2009 – XV Forum Teleinformatyki
Piotr Kołodziejczyk
Jerzy S. Nowak

2008 rok – XIV Forum Teleinformatyki
dr inż. Grzegorz Bliźniuk
prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

2007 rok – XIII Forum Teleinformatyki
prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Cellary

2006 rok – XII Forum Teleinformatyki
Edwin Bendyk
Jan Maciej Czajkowski

2005 rok – XI Forum Teleinformatyki
Kajetan Wojsyk

2004 rok – X Forum Teleinformatyki
Zbigniew Olejniczak

2003 rok – IX Forum Teleinformatyki
Krzysztof Głomb
prof. dr hab. Jan Madey

2002 rok – VIII Forum Teleinformatyki
Konrad Makomaski
Tadeusz Ołdakowski