Dotychczas, nagrodami za najlepszą prezentację firmową, uhonorowano prelegentów:

Adam Szwajkajzer Software AG Polska
<b>Adam Szwajkajzer</b>
Tytuł prezentacji:
„Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii. Doświadczenia Software AG w realizacji tego projektu – analiza przypadku”
XIV Forum Teleinformatyki – 2008 rok
Jacek Pacholczyk Novell Polska
<b>Jacek Pacholczyk</b>
Tytuł prezentacji:
„Modelowy przykład wdrożenia dostępu obywateli do usług powszechnych, w tym wypisów z rejestrów publicznych, na wybranych przykładach w UE”
                       XV Forum Teleinformatyki – 2009 rok
Marek Barszczyński Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
<b>Marek Barszczyński</b>
Tytuł prezentacji:
„Ochrona dokumentów i poczty w zarządzaniu środowiskiem informatycznym Organizacji”
XVI Forum Teleinformatyki – 2010 rok
Grzegorz Gomoła Hewlett-Packard Polska
<b>Grzegorz Gomoła</b>
Tytuł prezentacji:
„e-Recepta – rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce”
XVII Forum Teleinformatyki – 2011 rok
Paweł Nogowicz Evercom
<b>Paweł Nogowicz</b>
Tytuł prezentacji:
„Ochrona systemów informatycznych przed atakami”
XVIII Forum Teleinformatyki – 2012 rok
Zbigniew Borowiec Hewlett-Packard Polska
<b>Zbigniew Borowiec</b>
Tytuł prezentacji:
„Rola Studium Projektowego w realizacji projektu Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych”
XIX Forum Teleinformatyki – 2013 rok
Paweł Nogowicz Evercom
<b>Paweł Nogowicz</b>
Tytuł prezentacji:
„Ochrona przed cyberprzestępczością w sektorze publicznym”
XX Forum Teleinformatyki – 2014 rok
Arthur Kilian Sophos
<b>Arthur Kilian</b>
Tytuł prezentacji:
„7 grzechów głównych, czyli jak zagwarantować pełne bezpieczeństwo danych i systemów w organizacji”
XXI Forum Teleinformatyki – 2015 rok
Paweł Nogowicz Evercom
<b>Paweł Nogowicz</b>
Tytuł prezentacji:
„Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni – Krajobraz zagrożeń, niezbędne działania”
XXII Forum Teleinformatyki – 2016 rok
Michał Marszalec Instytut Łączności – PIB
<b>Michał Marszalec</b>
Tytuł prezentacji:
„Łączy nas Czas”
XXIII Forum Teleinformatyki – 2017 rok
Paweł Nogowicz Evercom
<b>Paweł Nogowicz</b>
Tytuł prezentacji:
„Implikacje zmian otoczenia technologicznego i prawnego dla cyberbezpieczeństwa Polski”
XXIV Forum Teleinformatyki – 2018 rok
Paweł Walczak, Marcin Waszczuk MICROSOFT
<b>Paweł Walczak, Marcin Waszczuk</b>
Tytuł prezentacji:
„Analiza danych i sztuczna inteligencja – od teorii do praktyki”
XXV Forum Teleinformatyki – 2019 rok