21-22 września 2023 roku
„System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”
29-30 września 2022 roku
„System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”
23-24 września 2021 roku
„Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”
24-25 września 2020 roku
„System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”
28-29 września 2017 roku
XXIII Forum „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”
29-30 września 2016 roku
XXII Forum „Państwo w cyberprzestrzeni - od izolacji do współdziałania”
24-25 września 2015 roku
XXI Forum „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”
26-27 września 2013 roku
XIX Forum „Cyfrowa modernizacja Polski”
27-28 września 2012 roku
XVIII Forum „Polska w cyfrowej chmurze?”
22-23 września 2011 roku
XVII Forum „Cyfrowa Europa wyzwaniem dla polskiej prezydencji w UE”
23-24 września 2010 roku
XVI Forum „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach informatycznych współfinansowanych ze środków UE”
24-25 września 2009 roku
XV Forum „Platformy i rejestry w modelu usługowym funkcjonowania państwa a kluczowe projekty finansowane z Unii Europejskiej”
18-19 września 2008 roku
XIV Forum „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne - dobre praktyki”
26-27 września 2007 roku
XIII Forum „Architektura korporacyjna w administracji rządowej, samorządowej i biznesie”
21-22 września 2006 roku
XII Forum „Platformy powszechnych usług elektronicznych w budowie społeczeństwa informacyjnego”
27-28 września 2005 roku
XI Forum „Sukces IT – jak to się robi?”
28-30 września 2004 roku
X Forum „X wcieleń integracji”
23-25 września 2003 roku
IX Forum „Polska w Unii...informatycznej”
2-4 października 2002 roku
VIII Forum „Nowe szanse dla informatyki?”