XXV Forum Teleinformatyki
„Polska ’25 – strategie i praktyki cyfrowej transformacji”

26-27 września 2019 roku
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski – Prezes Głównego Urzędu Miar
prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp

prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

PARTNERZY FORUM:

SimplicITy

Microsoft

PATRONI MEDIALNI:

Computerworld_logo
26 września 2019 (czwartek)27 września 2019 (piątek)
checklist-on-a-paper-with-a-pencil_maly
08:30 Rejestracja Uczestników Forum

open
08:50 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold I stopnia”
Prezentacja w pdf

number-one-in-a-circle
SESJA I – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI


Nowoczesne państwo, aby skutecznie realizować procesy modernizacyjne, musi sięgać do nowych, wytworzonych również poza administracją publiczną metod, wzorców architektonicznych i usług. Jubileusz Forum zbiegł się z jubileuszami wielu podmiotów bardzo aktywnie zaangażowanych w procesy modernizacyjne. Stąd szczególną wartością tej sesji będzie możliwość odniesienia doświadczeń i zamierzeń tych podmiotów do założeń strategii dalszej transformacji cyfrowej, zaprezentowanych w wykładzie Ministra Cyfryzacji.

Przewodniczący: Włodzimierz Marciński

9:30 „Polska ’25 – założenia i cele strategii cyfrowej transformacji”
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Pismo Ministra
9:50 „Firma technologiczna z licencją bankową – kierunki rozwoju sektora finansowego w najbliższych latach”
Piotr Krawczyk – Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO Bank Polski
Prezentacja w pdf
10:10 „Reformy e-państwa na przykładzie projektów w ZUS: e-składka, e-ZLA, e-akta, EESSI”
prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10:30 „Strategiczna misja GUM, Strategia, Projekty, sukcesy”
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski – Prezes Głównego Urzędu Miar
Prezentacja w pdf

open
10:50 Przerwa na kawę

SESJE RÓWNOLEGŁE:

number-one-in-a-circleSESJA II
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Głównym instrumentem tworzenia nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa są niewątpliwie projekty informatyczne, wspierające krytyczne dla funkcjonowania państwa procesy informacyjne. Ich skuteczna i skoordynowana realizacja, przesądzi nie tylko o kierunkach unowocześniania funkcjonowania państwa, ale także o stopniu zaufania obywateli do procesów jego cyfrowej modernizacji. Tłem dla zaprezentowania tych projektów będzie wykład, szczególnie oczekiwanego gościa, na temat niezwykle istotnego problemu ochrony prywatności.

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Współprowadzący: Paweł Oracz, Marek Słowikowski

Partner sesji: PKO Bank Polski


PKO Bank Polski jest technologicznym liderem, nadającym ton zmianom zachodzącym w krajowym sektorze finansowym. Kluczowym motorem jego rozwoju są innowacje. Dzięki nim z sukcesem buduje ekosystem nowoczesnych usług dostosowanych do aktualnych wyzwań i wykraczających daleko poza tradycyjną bankowość.

open
Gość specjalny

11:20 „Obywatel w sieci Państwa – usługi typu «Know-Your-Client» w administracji publicznej a kwestie ochrony prywatności”
Wojciech Wiewiórowski – European Data Protection Assistant Supervisor
Prezentacja w pdf

open
Blok I – Rozszerzamy horyzonty – PKO Bank Polski

11:40 „O innowacjach jako zmianie i roli chmury (Chmury Krajowej) w usuwaniu barier innowacyjności”
Roman Młodkowski – Dyrektor Strategii i Komunikacji Operatora Chmury Krajowej
Prezentacja w pdf

open
Blok II – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12:00 „Innowacyjne podejście do migracji dużej skali środowiska systemowego i aplikacyjnego – na przykładzie domeny świadczeniowej ZUS”
Włodzimierz Owczarczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju
Usług IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Prezentacja w pdf

open
Blok III – Główny Urząd Miar

12:20 „Usługi Europejskiej Chmury Metrologicznej – cel i zasady funkcjonowania”
Michał Mosiądz – Dyrektor Zakładu Metrologii
Interdyscyplinarnej GUM
Prezentacja w pdf

open
Blok IV – Ministerstwo Finansów

12:40 „Transformacja cyfrowa MF na przykładzie Twój e-PIT”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów
do Spraw Informatyzacji
Piotr Patroński – Dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Finansów

13:00 „Transformacja cyfrowa MF na przykładzie Poltaxplus”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów
do Spraw Informatyzacji
Hubert Gniadowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji

Prezentacja w pdf
Film do prezentacji


number-one-in-a-circleSESJA III
ZAAWANSOWANA ANALITYKA W UBEZPIECZENIACH

Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Najbliższe lata będą okresem wprowadzania zaawansowanych metod matematycznych do procesów analizy danych. Dzięki tej sesji uczestnicy Forum będą mieli wyjątkową okazję do zapoznania się ze stanem prac w tej dziedzinie, na przykładzie metod analizy stosowanych w informacyjnych systemach ubezpieczeniowych, które są źródłem zaawansowanych rozwiązań, służących pozyskiwaniu rozległej, przekrojowej wiedzy o społeczeństwie.

Współprzewodniczący: Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł

11:20 Otwarcie sesji: Małgorzata Ślepowrońska – Prezes Zarządu UFG

11:25 „Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka”
Andrzej Parafian – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Prezentacja w pdf
11:45 „Zarządzanie Tożsamością jako element transformacji cyfrowej”
Krzysztof Rafał – Cloudware
Prezentacja w pdf
12:05 „Krótki przepis na poprawę jakości danych ubezpieczeniowych”
Marek Furczyński – Sapiens
Prezentacja w pdf
12:25 „Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej: Podsumowanie wdrożenia oraz udostępnienie aplikacji użytkownikom”
Mateusz Sobeczek – DahliaMatic
Prezentacja w pdf

12:45 „Jakość danych a procesy biznesowe zakładu ubezpieczeń”
Przemyslaw Czapliński – Aspartus
Marcin Wójciuk – Aspartus

13:05 Pytania i odpowiedzi do sesji
13:15 Przerwa na obiad
number-one-in-a-circle14:10 SESJA IV (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ V)
WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, BEZPIECZEŃSTWO, INTEROPERACYJNOŚĆ, TECHNOLOGIE

W środowiskach, zaangażowanych w budowę nowoczesnego państwa, narasta przekonanie o potrzebie zdefiniowania mającego silne podstawy merytorycznie, stabilnego modelu wykorzystywania w administracji publicznej narzędzi i metod informatyki. Przedstawione w tej sesji pogłębione poglądy na temat wpływu czynników wymienionych w tytule sesji na bezpieczną i efektywną realizację procesów informacyjnych, będą stanowić ważny głos Forum odnośnie kierunków rozwoju systemu informacyjnego państwa.

Godziny wystąpień są orientacyjne. Kolejność może jeszcze ulec niewielkim zmianom.

Przewodniczący: dr Marek Lipniowiecki
Współprowadzący: Tomasz Domżał, dr inż. Krzysztof Imiełowski

Partner sesji: EUVIC


14:10 „Bezpieczne wydajne systemy przechowywania danych”
Andrzej Kudra – EUVIC
Bogusz Błaszkiewicz – PURE Storage

Prezentacja w pdf
14:35 „Cyfryzacja a cyberbezpieczeństwo – między teorią a praktyką”
Paweł Nogowicz – Evercom
15:00 „Hybrydowa transformacja w sektorze publicznym”
Piotr Beńke – IBM Polska
Prezentacjw pdf

open
15:25 Przerwa na kawę

15:55 „Sztuczna inteligencja w służbie administracji publicznej – przegląd zastosowań i doświadczeń”
Patryk Choroś – SAS Institute
Piotr Kramek – SAS Institute
Prezentacja w pdf

16:20 „Analiza danych i sztuczna inteligencja – od teorii do praktyki”
Paweł Walczak – Microsoft
Marcin Waszczuk – Microsoft
Prezentacja w pdf
16:45 „Co to jest kawałek oprogramowania? Standaryzacja dokumentacji i obliczania złożoności w projektach informatycznych w sektorze publicznym.”
Arkadiusz Wójcik – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych
Asseco Poland SA

Prezentacja w pdf

open
17:10 Przerwa na kawę


17:40 „Bezpieczne i nowoczesne serwerownie w administracji państwowej oraz samorządowej”
Cezary Gutowski – Schneider Electric
Maciej Wiśniewski – AODC

Prezentacja w pdf
18:05 „Reagowanie na incydenty – szansa czy przykry obowiązek?”
Tomasz Łużak – T-Mobile Polska
Prezentacja w pdf
18:20 „Rola i zadania NASK PIB w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”
Krzysztof Silicki – NASK Państwowy Instytut Badawczy
Prezentacja w pdf
18:40 „Cyberwojna – czy mamy czego się obawiać?”
Przemysław Frasunek – Atende Software
Prezentacja w pdf

number-one-in-a-circle
14:10 SESJA V (RÓWNOLEGLE Z SESJĄ IV)
Sesja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka

TRENDY W IT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO, PRZEMYSŁ 4.0, AI, UX, BLOCKCHAIN, IOT, BIG DATA
„WPŁYW NA POTRZEBY KOMPETENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTW”


Współprowadzący: Beata Ostrowska, Tomasz Kulisiewicz

number-one-in-a-circle 14:10 Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka: wyzwania rynku pracy
Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji
number-one-in-a-circle Część 1. Profesjonaliści IT – jacy są?
14:20 „Szkolnictwo branżowe i średnie – jakie wyzwania stawia dynamiczny rynek pracy IT?
Mariusz Seńko, Prezes Centrum Technologii Edukacyjnych INTJO
14:45 „Edukacja pozaformalna – kursy on-line, platformy – czy rynek pracy to kupuje?”
Wojciech Mularski, Key Account Manager, Asseco Data Systems
15:10 Rynek szkoleń IT – popyt i podaż
Tadeusz Alster, Prezes Altkom Akademia
15:35 „Uczelnie wyższe – kierunki rozwoju odpowiadające na oczekiwania przedsiębiorstw”
Jolanta Jaworska, Government & Regulatory Affairs Director, IBM Polska i Kraje Bałtyckie
16:00 Analityk danych poszukiwany – przegląd rynku edukacyjnego analityki danych
Andrzej Gontarz, Ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji

open
16:15 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle Część 2. Profesjonaliści IT – wyzwania
16:30 „Jak inwestować w pracowników we własnej firmie IT (i dawać sobie radę z deficytem specjalistów)”
Robert Śmietanka, Prezes Softcream Software
16:55 „Kto będzie tworzył rozwiązania – firmy IT, zespoły BizDevOps, …”
Krzysztof Tomkiewicz, Prezes Fundacji Governica
17:20 Gdzie będą potrzebne: gospodarka 4.0, otwarta administracja, …
Bogusław Dębski, Radca Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji
17:45 Podsumowanie i zakończenie sesji
Beata Ostrowska, Sektorowa Rada ds. Kompetencji

open
18:55 Wręczenie Nagród: im. Marka Cara, za najlepszą prezentację firmową na XXIV Forum, „Książka XXV-lecia Forum Teleinformatyki” – Partnerem Nagrody firma Samsung Electronics Polska
open
19:15 Kolacja
Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold – wyróżnienie specjalne” i tort jubileuszowy

open
08:45 Poranna kawa

number-one-in-a-circle09:00 Sesje równoległe
SESJA VI FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego


Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego


Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Z radością obserwujemy jakościowy i ilościowy rozwój Konkursu Młodych Mistrzów, którego dorobek spotka się jak zwykle z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników Forum.

Przewodniczący: Witold Wieteska

Partnerzy sesji i konkursu Młodych Mistrzów:

Atende Software
NASK Państwowy Instytut Badawczy
Samsung Electronics Polska
T-Mobile Polska

Partner konkursu Młodych Mistrzów

EXATEL

09:00 „Jak wdrażać innowacje”
Paweł Pisarczyk – Atende Software
Prezentacja w pdf


Prezentacje młodych specjalistów informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych.

number-one-in-a-circle „Smart Bin – System zarządzania inteligentnymi miejskimi pojemnikami na odpady”
(Piotr Filarski, Piotr Niedziela)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Reputacja na platformie aukcyjnej jako wyraz kolektywnej inteligencji sprzedawców – modelowanie ekonometryczne”
(Dariusz Grabara)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Planetarium VR”
(Andżelika Domańska, Beata Kakareko)
Prezentacja w pdf
Film do prezentacji
number-one-in-a-circle „Veriash – weryfikacja dokumentów”
(Kornel Jankowski, Dawid Maliszewski)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Demonstrator systemu routingu w sieci VANET”
(Mateusz Rzemieniewski)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Algos – Narzędzia analityczne analizy danych biomedycznych i behawioralnych pacjentów oceniające stany bólu w przewlekłym leczeniu”
(Piotr Witowski, Sylwia Sławińska, Filip Głowacki)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „MealHint”
(Bartosz Chyży, Michał Jankun, Patrycja Kogut)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „e-CRM”
(Przemysław Lewandowski, Adrian Mirowski, Marta Żarnowska)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Projekt i implementacja systemu informatycznego do badania powtarzalności określenia orientacji w przestrzeni dla zastosowań medycznych”
(Magdalena Cebula)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w procesie fuzzingu”
(Marcin Pachnik)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo”
(Marcin Jurczak)
Prezentacja w pdf
Film do prezentacji
number-one-in-a-circle „Lustro multimedialne”
(Piotr Kupczyk, Dominik Słapa, Bartosz Kozak, Aleksander Bielas)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Środowisko do symulacji operacji informacyjnych”
(Andrzej Karaś)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Cyberbezpieczeństwo w administracji – gra edukacyjna”
(Katarzyna Dmowska, Grzegorz Pelc, Jan Piotrowski, Konrad Radomiński, Rafał Świąder, Wawrzyniec Święcicki, Dawid Wiśniak)
Film do prezentacji
number-one-in-a-circle „TomoGraphAR – Narzędzie do wizualizacji i analizy danych tomograficznych pochodzących z przemysłu przy użyciu mieszanej rzeczywistości”
(Adam Nowak)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Konsument instrumentów płatniczych”
(Katarzyna Dmowska)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Środowisko Zaawansowanych Analiz Sieci Społecznościowych”
(Maciej Muras)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Wykorzystanie systemów typu chatboot w administracji”
(Marcin Romaldowski)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Komputerowe rozpoznawanie zmian spikularnych na mammogramach z wykorzystaniem przekształceń falkowych i konwolucyjnych sieci neuronowych”
(Aleksandra Gacek)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Metoda przetwarzania danych sensorów wearable z wykorzystaniem platformy iOS wykorzystujące elementy bibliotek analizy sygnałów”
(Hubert Fabisiak)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Analiza i ocena wpływu bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury terenowej na bezpieczeństwo państwa”
(Monika Chodkiewicz)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „Czynniki sukcesu zarządzania projektami systemów informatycznych w administracji publicznej w Polsce”
(Iwona Kolasa)
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle „System informacji o blokadach drogowych”
(Damian Rakus, Kamil Ruta)
Prezentacja w pdf

number-one-in-a-circleSESJA VII FORUM NOWYCH IDEI
„SCENARIUSZE UPOWSZECHNIENIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W POLSCE”

Druga dekada XXI to czas wykładniczego wzrostu rynku usług dostarczanych w modelu chmury obliczeniowej. Raport „State of the Cloud” firmy Flexera z 2019 pokazuje, że na świecie ponad 80% przedsiębiorstw wdraża strategie wykorzystania chmury obliczeniowej w swoich krytycznych aplikacjach, wykorzystując w tym celu produkcyjnie średnio 3 (mediana) platformy różnych dostawców. Według GUS w Polsce model ten wykorzystuje zaledwie 10% przedsiębiorstw. Czy oznacza to, że po wykorzystaniu „renty zapóźnienia”, gdy polska gospodarka w szybkim tempie wdrażała cyfrowe rozwiązania, właśnie „przesypiamy” kolejną falę innowacji? Dlaczego warto temu przeciwdziałać? Te i inne zagadnienia poruszymy w ramach prezentacji i debaty ekspertów, reprezentujących wiodące platformy chmurowe i ich klientów.

Przewodniczący: Borys Stokalski

09:00 Wprowadzenie
Prezentacja w pdf
09:10 Prezentacje firmowe:
„Migracja do chmury jako element strategii rozwoju w obszarach bezpieczeństwa danych, optymalizacji kosztowej i elastyczności technologicznej”
Daniel Olejniczak – Bonair
Przezentacja w pdf
09:30 „Technologie transformacji – data center i chmura obliczeniowa”
Przemysław Papużyński – Intel
Prezentacja w pdf
Debata – Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Piotr Beńke, Daniel Olejniczak, Przemysław Papużyński, Bartosz Stebnicki, Radosław Świerczyński
Tezy do debaty

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ
„ZŁOTE USŁUGI I PRAKTYKI DO WZIĘCIA”

Honorowy Patronat sesji:
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski

Sesja „Złote usługi i praktyki do wzięcia”, to sposób na spopularyzowanie i upowszechnienie sprawdzonych już rozwiązań. Szczególną cechą tegorocznej sesji będzie możliwość zapoznania się z kompleksową prezentacją dorobku NASK PIB oraz współpracujących z nim partnerów w dziedzinie elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym z zasadami udostępniania i wdrażania systemu EZD RP.

Przewodniczący: Mariusz Madejczyk

Cyfryzacja administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w organizacji, czyli…


9:00 „Komu i na jakich zasadach będzie udostępniany system EZD RP – strategiczny projekt Ministra Cyfryzacji realizowany przez NASK i Wojewodę Podlaskiego”
Mariusz Madejczyk – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji
Magdalena Sawicka – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, NASK PIB

Prezentacja w pdf
Prezentacja w pdf
9:30 „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczne postępowanie w świetle wymogów ustawowych, platformy zamówień publicznych oraz systemów klasy EZD”
Marek Komorowski – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Gdańsku
Prezentacja w pdf
10:00 „Kontrola w urzędzie prowadzącym sprawy w postaci elektronicznej, czyli EZD pod lupą kontrolerów i administratorów”
Tomasz Kelner – Dyrektor Wydziału Informatyki UMWD, członek zespołu ds. wdrożenia EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD)
Rafał Nowakowski – Koordynator zespołu ds. wdrożenia systemu EZD w UMWD

Prezentacja w pdf
10:30 „Audyt systemów IT w JST ze szczególnym uwzględnieniem EZD w aspekcie dokumentowania spraw”
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego, członek zespołu ds. wdrożenia EZD w UMWD
Prezentacja w pdf
11:00 „Integracja EZD PUW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, czyli jak systemy EZD «radzą sobie» w administracji samorządowej”
Piotr Jóśko – Z-ca Dyrektora, Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
Prezentacja w pdf
11:30 Dyskusja – przyszłość EZD w samorządach

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSESJA IX
„ROLA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM PAŃSTWA”

Sesja pod Honorowym Patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Po raz pierwszy w historii Forum z inspiracji i pod Honorowym Patronatem GUGiK wieloaspektowym problemom informacji przestrzennych poświęcono całą, odrębną sesję. Prelegenci przedstawią w niej zarówno zadania oraz stopień wykorzystania funkcjonujących w tej dziedzinie rozwiązań informatycznych, jak w perspektywie ich rozwoju do 2025 roku.

Przewodniczący: dr hab. inż. Waldemar Izdebski
Współprowadzący: dr inż. Kajetan Wojsyk

9:00 „Serwis Geoportal.gov.pl i jego znaczenie dla popularyzacji informacji przestrzennych”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, GUGiK
„Perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o nieruchomościach”
Rafał Władziński – Dyrektor Dpt. Informacji o Nieruchomościach, GUGiK
Prezentacja w pdf
„Usługi sieciowe w obszarze informacji przestrzennych”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, GUGiK
„Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) i jego wykorzystanie w administracji publicznej”
Jarosław Zembrzuski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, GUGiK
Prezentacja w pdf
„Wieloletni plan pozyskiwania i aktualizacji danych Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”
Adam Andrzejewski – Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, GUGIK
Prezentacja w pdf
„Rozwój informacji przestrzennych w perspektywie 2025 roku”
dr hab. inż. Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju, GUGiK
Dyskusja

open
12:00 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle12:20 KOCIOŁ DYSKUSYJNY
„KRAJOWE STRATEGIE TECHNOLOGICZNE A POTENCJAŁ PRZEMYSŁU TELEINFORMATYCZNEGO”

Uczestnicy Forum będą mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z poglądami zaproszonych panelistów nt. najbardziej obiecujących technologii teleinformatycznych z punktu widzenia celów modernizacyjnych systemu informacyjnego państwa w horyzoncie najbliższych pięciu lat. Bardzo interesującym wątkiem debaty będzie zapewne próba ocena stopnia przygotowania administracji publicznej oraz branży informatycznej do wykorzystania tych technologii, ze względu na ramy prawne, wymaganą wiedzę oraz możliwości wykonawcze. Stan aktualny oraz prezentowane podejścia do procesów modernizacyjnych nadal wywołują wiele pytań, nie tylko ze strony sektora firm informatycznych i telekomunikacyjnych, ale także ze strony środowisk naukowych i tzw. przeciętnych obywateli. Zapewniamy więc, że znowu w Kotle będzie i interesująco, i gorąco.

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański
Moderator: Borys Stokalski
Prezentacja w pdf

„Udział przemysłu teleinformatycznego w realizacji krajowych strategii technologicznych – możliwości i propozycje”
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Prezentacja w pdf
„Systemy wspomagania państwowej służby hydrogeologicznej i administracji geologicznej z wykorzystaniem technologii SOA i GIS”
(autorzy: Piotr Gałkowski, Sylwiusz Pergół, Mateusz Żeruń, Edyta Majer, Anna Stawicka)
Piotr Gałkowski – Koordynator Projektów IT, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Prezentacja w pdf

Wiodący paneliści (w kolejności alfabetycznej):
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes PIIT, Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji, Tomasz Jaworski – Microsoft, Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, Beata Lubos – Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP

number-one-in-a-circle 14:15 Wręczenie Nagrody „Złoty Herold II stopnia” oraz ogłoszenie wyników konkursu Młodych Mistrzów
number-one-in-a-circle 14:40 Zakończenie Forum
number-one-in-a-circle 14:45 Obiad