Nagroda „ZŁOTY HEROLD”

Nagrodę przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:

„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych
nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

I. Nagroda jest dwustopniowa:
• Nagroda II stopnia w postaci plakiety wg wzoru ustalonego przez Radę Programową,
• Nagroda I stopnia w postaci statuetki wg wzoru ustalonego przez Radę Programową.

II. Nagroda może być przyznawana tylko raz, przy czym przyznanie nagrody I stopnia musi być poprzedzone otrzymaniem nagrody II stopnia.

III. Laureatami nagrody mogą być osoby fizyczne lub podmioty publiczne, gospodarcze, stowarzyszenia lub inne, które poprzez wieloletnią działalność szczególnie aktywnie, z sukcesami wspierały ideę wyrażoną w przesłaniu Forum.

Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”

Laureaci zbiorowi (podmioty)
Laureaci indywidualni


Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”

Laureaci zbiorowi (podmioty)
Laureaci indywidualni

Regulamin Nagrody Złoty Herold

GALERIA ZDJĘĆ