XXVI Forum Teleinformatyki
„System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”

24-25 września 2020 roku
ONLINE


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
Wiesław Paluszyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Ministerstwo Cyfryzacji


Narodowy Bank Polski

logo-nbp

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

NASK Państwowy Instytut Badawczy

ZŁOTY PARTNER FORUM:

Microsoft

SREBRNY PARTNER FORUM:

Asseco Poland

PATRONI MEDIALNI:

Computerworld_logo
24 września 2020 (czwartek)25 września 2020 (piątek)
open
9:30 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold I stopnia” i Nagrody im. Marka Cara

Fundatorem Nagrody im. Marka Cara jest SAS Institutenumber-one-in-a-circle
SESJA – FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

Przewodniczący: Włodzimierz Marciński

10:00 „Cele i działania Ministra Cyfryzacji wobec globalnej transformacji cyfrowej”
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
10:20 „Złoty wykład” – „50 lat wspinaczki ku chmurom”
prof. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
Prezentacja w pdf
SESJE RÓWNOLEGŁE:

number-one-in-a-circleSESJA
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Przewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański

open
Podsesja 1: „Kluczowe projekty administracji publicznej”

10:50 „Spis powszechny 2020 w warunkach pandemii”
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Prezentacja w pdf

11:10 „Transformacja cyfrowa w Ministerstwie Finansów na przykładzie integracji rozliczeń podatkowych”
Przemysław Koch – Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji,
Hubert Gniadowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji
Prezentacja w pdf
11:30 „Transformacja sposobu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako skuteczna odpowiedź na wyzwania w czasie epidemii COVID-19”
Włodzimierz Owczarczyk – Członek Zarządu ZUS, nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów
Prezentacja w pdf

open
Podsesja 2: „Rozszerzamy horyzonty”

11:50 „PKO Bank Polski – transformacja cyfrowa wzmocniona usługami chmurowymi”
Krzysztof Bonicki – Dyrektor Biura Rozwoju Technologii Chmurowych, PKO Bank Polski,
Mariusz Komorowski – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją, Dep. Wsparcia Użytkownika, PKO Bank Polski
Prezentacja w pdf
12:10„Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi Business Intelligence w finansach publicznych w dobie pandemii na przykładzie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy”
Dominik Rogowiecki – Kierownik Zespołu Prognoz Wieloletnich i Modelowania Budżetowego, Urząd m.st. Warszawy
Prezentacja w pdf


number-one-in-a-circleSESJA
ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA STYMULUJĄCE I CHRONIĄCE PROCESY BIZNESOWE W UBEZPIECZENIACH

Sesja pod Patronatem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Współprzewodniczący: Małgorzata Ślepowrońska, Waldemar Szumieł

10:40 Otwarcie sesji: dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
10:45 „ID UFG i Token UFG – Nowe usługi wspierające potwierdzenie tożsamości w sektorze ubezpieczeniowym”
dr Andrzej Parafian – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Prezentacja w pdf
11:05 „eSCOR – system oceny ryzyka ubezpieczeniowego”
Mateusz Sobeczek – DahliaMatic
Prezentacja w pdf
11:25 „Cyberincydenty – jak minimalizować ryzyko ich wystąpienia i jednocześnie doskonalić metodykę ich obsługi jeśli już zaistnieją”
Zbigniew Świerczyński – MILSTAR
Prezentacja w pdf
number-one-in-a-circle SESJA
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIE

Przewodniczący: Wiesław Paluszyński

Partner sesji: Bonair

12:45 „Transformacja cyfrowa działalności w sytuacji dynamicznych, wymuszonych zmian uwarunkowań funkcjonowania – na przykładzie wystąpienia pandemii”
Daniel Olejniczak – Bonair
Prezentacja w pdf
13:15 „Znaczenie IT dla Państwa w czasie kryzysu. Czynniki sukcesu, kiedy projekt informatyczny staje się wyścigiem z czasem”
Arkadiusz Wójcik – Asseco Poland
Prezentacja w pdf
13:45 „Eduwarszawa.pl – transformacja cyfrowa oświaty w Warszawie”
Joanna Gospodarczyk – Urząd m.st. Warszawy
Prezentacja w pdf
14:15 „Czy klastry energii i mikrosieci są przyszłością energetyki?”
Paweł Pisarczyk – Atende Software

number-one-in-a-circle
SESJA
CYBERBEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW INFORMACYJNYCH

14:45 „Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – doświadczenia i wnioski NASK-PIB po dwóch latach funkcjonowania ustawy”
Krzysztof Silicki – Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK PIB
15:10 „Zarządzanie tożsamością – doświadczenia wdrożeniowe”
Sławomir Szydłowski – Comp
Prezentacja w pdf
15:35 „Problemy pojęciowe i kompetencyjne cyberbezpieczeństwa”
prof. Grażyna Szpor – Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Prezentacja w pdf

number-one-in-a-circle 16:00 PANEL DYSKUSYJNY
„ANALITYKA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI”

Przewodniczący: dr hab. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN

Zaproszeni paneliści (w kolejności alfabetycznej): Patryk Choroś – SAS Institute, Marek Gajewski – Urząd Patentowy RP, Robert Kroplewski – Ministerstwo Cyfryzacji, Andrzej Sarnowski – Centrum e-Zdrowia

number-one-in-a-circle Sesje równoległe
SESJA FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego

Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

Patronat Konkursu Młodych Mistrzów


Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Z radością obserwujemy jakościowy i ilościowy rozwój Konkursu Młodych Mistrzów, którego dorobek spotka się jak zwykle z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników Forum.

Przewodniczący: Witold Wieteska

Partnerzy sesji i konkursu Młodych Mistrzów:

Atende Software
Centrum e-Zdrowia
NASK Państwowy Instytut Badawczy
9:30 Wystąpienie Gościa specjalnego – wykład dla Młodych Mistrzów
Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Podsumowanie, ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Mistrzów
Laureaci Konkursu Młodych Mistrzów

number-one-in-a-circleSESJA
SYSTEMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ ELEKTRONICZNĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Honorowy Patronat sesji:
Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski

Przewodniczący: Mariusz Madejczyk

9:30 „EZD RP – stan realizacji projektu. Prototyp rozwiązania”
Mariusz Madejczyk – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Prezentacja w pdf
10:00 „EZD PUW – program rozwoju systemu, rozwiązania pilotażowe: paczka administracyjna, sztuczna inteligencja, eDoręczenia, weryfikacja podpisów elektronicznych”
Magdalena Sawicka, Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Prezentacja w pdf
10:30 Pytania i odpowiedzi

number-one-in-a-circleSESJA FORUM NOWYCH IDEI
„RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY W ANALIZIE PIIT, STAN I PERSPEKTYWY SIECI 5G”

Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Przewodniczący: Borys Stokalski

10:40 „Wykorzystanie 5G w nowych technologiach tj. IoT”
Borys Stokalski – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Prezentacja w pdf

11:00 „5G w Polsce – dziś i jutro”
Aleksander Jakubczak – Huawei
Prezentacja w pdf
11:20 „Jakie szanse dla rozwoju gospodarki stwarzają technologie 5G”
Robert Kuźmiak – IDC Polska
Prezentacja w pdf
11:40 Panel dyskusyjny „Rozwój sieci 5G: raport z placu budowy”
Moderator: Borys Stokalski
Zaproszeni paneliści (w kolejności alfabetycznej): Mariusz Busiło – Ekspert PIIT, Aleksander Jakubczak – Huawei, Marek Lipski – Ekspert PIIT, Jarosław Smulski – IDC Polska

number-one-in-a-circle12:45 KOCIOŁ DYSKUSYJNY
CZY I JAK DOŚWIADCZENIA PANDEMII ZMIENIĄ WIZJĘ I PRAGMATYKĘ CYFROWEJ TRANSFORMACJI PAŃSTWA

Współprzewodniczący: prof. WAT Bolesław Szafrański, dr inż. Andrzej Dulka
Moderator: Borys Stokalski

Zaproszeni paneliści (w kolejności alfabetycznej): Hubert Gniadowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji, Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Włodzimierz Owczarczyk – Członek Zarządu ZUS, nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, Michał Przymusiński – Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług w Ministerstwie Cyfryzacji

number-one-in-a-circle 14:20 Podsumowanie
Wręczenie Nagrody „Złoty Herold II stopnia”
number-one-in-a-circle 14:40 Zakończenie Forum
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Forum