XXIX Forum Teleinformatyki
„System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”

21-22 września 2023 roku

ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Informatyczne

PARTNERZY FORUM:PATRONAT MEDIALNY FORUM:21 września 2023 (czwartek)22 września 2023 (piątek)
open
8:00 Rejestracja Uczestników Forum
8:30 Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold I stopnia”

number-one-in-a-circleSESJA 1
FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

Współprowadzący: Włodzimierz Marciński, Waldemar Sielski

9:25 „Wybrane cele strategii cyfryzacji”
Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji

9:45 Złoty Wykład – „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom”

prof. dr hab. Michał Kleiber

number-one-in-a-circleSESJA 2
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – KLUCZOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

Współprowadzący: prof. WAT Bolesław Szafrański, Marek Słowikowski

10:15 „Krajowy System e-Faktur”
Prezentacja PDF

Paweł Stanaszek – Wiceprezes Zarządu Spółki Aplikacje Krytyczne

10:35 „W którą stronę podąża informatyzacja instytucji publicznych na przykładzie ZUS. Szanse i zagrożenia dla jej rozwoju”
Prezentacja PDF

Anna Kłos – Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych, ZUS

Arkadiusz Wójcik – Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych, Asseco Poland

11:05 „Systemy i technologie informatyczne w badaniach statystycznych”

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

11:25 „Postęp w rozwoju cyfrowych usług e-zdrowia w Polsce”
Prezentacja PDF

Paweł Kikosicki – Dyrektor Centrum e-Zdrowia

11:45 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle SESJA 3 (równolegle z sesjami 4 i 5)
STATYSTYKA PODSTAWĄ KREOWANIA POLITYK GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH

Patronat Honorowy sesji: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Współprowadzący: dr Dominik Rozkrut, Marek Słowikowski

12:05 „Nowoczesne sposoby udostępniania danych statystycznych”
Prezentacja PDF

Renata Bielak – Dyrektor Departamentu Opracowań Statystycznych, GUS

12:30 „System Monitorowania Usług Publicznych – SMUP”
Prezentacja PDF

Marek Pieniążek – Departament Innowacji GUS

Jan Schnerch – Związek Powiatów Polskich

12:50 Panel ekspercki – „Statystyka Publiczna – rola i znaczenie w systemie informacyjnym Państwa”
Moderator: Dominika Rogalińska
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Radosław Antoszek – Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dominik Sybilski – Naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych w Departamencie Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji, Marcin Wojdat – Związek Miast Polskich

number-one-in-a-circleSESJA 4 (równolegle z sesjami 3 i 5)
SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DLA OCHRONY ZDROWIA

Partner sesji: Centrum e-Zdrowia
Współprowadzący: Paweł Kikosicki, dr inż. Kajetan Wojsyk

12:05 „Jak Big data oraz sztuczna inteligencja zmieniają system ochrony zdrowia”

Filip Urbański – Dyrektor Centrum analiz Centrum e-Zdrowia

12:20 „Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia – kluczowe wyzwania”

Jeremi Olechnowicz – Ekspert ds. bezpieczeństwa w Centrum e-Zdrowia

12:35 „Jak e-zdrowie wpływa na pracę lekarza oraz placówki medycznej”

Tomasz Zieliński – ekspert Porozumienia Zielonogórskiego

12:50 Panel ekspercki – „e-zdrowie w Polsce – potencjał, kierunki rozwoju i wyzwania”
Moderator: Paweł Kikosicki
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Jan Butkiewicz – Prezes Zarządu, Chmura dla Zdrowia, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Ligia Kornowska, Tomasz Zieliński, przedstawiciel Centrum e-Zdrowia

number-one-in-a-circleSESJA 5 (równolegle z sesjami 3 i 4)
„INFORMATYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI?”
Motto: „Mało nas, mało nas do … Tylko nam, tylko nam Ciebie tu potrzeba”
Prowadzący: Włodzimierz Marciński

12:05 „Oczekiwania/potrzeby wynikające z »Digital Decade – the EU policy programme 2030« dla Polski”
Piotr Mieczkowski – Digital Poland

„Publiczne plany i instrumenty wzrostu podaży specjalistów cyfrowych w Polsce”
dr Katarzyna Nosalska – Ministerstwo Cyfryzacji

„Środki wsparcia rozwoju zawodowego specjalistów cyfrowych w Polsce”
Piotr Krasuski – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dyskusja panelowa „Co dalej z umiejętnościami cyfrowymi w Polsce?”
Prowadzenie: dr Anna Beata Kwiatkowska – Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paneliści (w kolejności alfabetycznej):
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektorka Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim woj. Podlaskiego, Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Mieczkowski – Digital Poland, dr Katarzyna Nosalska – Dyrektorka Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, Paweł Sieczkiewicz – Prezes Telemedi

13:35 Obiad

number-one-in-a-circleSesja 6 (równolegle z sesją 9)
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA
NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Współprowadzący: Waldemar Szumieł, Tomasz Domżał

14:25 „Zielona transformacja: szansa i wyzwanie dla sektora bankowego na przykładzie VeloBanku”
Prezentacja PDF

Przemysław Koch – Wiceprezes Zarządu ds. operacji i IT w VeloBank SA

14:45 „Rozwiązania wspierające świadomość sytuacyjną poziomu strategicznego”
Prezentacja PDF

Marek Ruciński – Senior Account Executive – Public Sector, SAS Institute

Wręczenie nagrody Złota „e-Tarcza” Partnerem Nagrody Polski Fundusz Rozwoju

number-one-in-a-circleSesja 7 (równolegle z sesją 9)
„ROZSZERZAMY HORYZONTY” SYSTEMY, NARZĘDZIA, PROJEKTY, INWESTYCJE

Partnerzy sesji: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, VeloBank

Współprowadzący: Wiesław Paluszyński, dr inż. Krzysztof Imiełowski

15:20 „Realizacja projektów cyfrowych PFR wspólnie z administracją publiczną”
Prezentacja PDF

Tomasz Piotrowicz – Dyrektor Departamentu Programów Rozwojowych w PFR

15:40 „Beyond WATS – nowa era systemów giełdowych”
Prezentacja PDF

Agnieszka Filip – Dyrektor Działu Rozwoju Systemów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

16:00 „e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP”
Prezentacja PDF

dr inż. Maciej Gruszczyński – Kierownik Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości, Główny Urząd Miar

16:25 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circleSesja 8 (równolegle z sesją 9)
BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW INFORMACYJNYCH – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Partnerzy sesji: ComCERT SA, Evercom, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Simplicity, Wydział Cybernetyki WAT

Współprowadzący: dr Marek Lipniowiecki, Krzysztof Silicki

16:45 „Technologia zarządzania tożsamością w platformie transgranicznych usług cyfrowych”
Prezentacja PDF

Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, NASK-PIB, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA

Piotr Rutkowski – Ekspert ds. Blockchain i Rozwoju Technologii Cyfrowych w Zespole Analiz i Rozwoju Produktów Cyberbezpieczeństwa, NASK-PIB

17:05 „NIS2 nie będzie papierowym bezpieczeństwem! Dobór rozwiązań cyberbezpieczeństwa w świetle nakazów i odpowiedzialności”

Paweł Nogowicz – Prezes Zarządu Evercom

17:25 „Detekcja APT – główne składniki sukcesu”
Prezentacja PDF

Mirosław Maj – Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Wiceprezes Zarządu ComCERT SA

17:45 „Wsparcie ciągłości przetwarzania z wykorzystaniem chmury obliczeniowej”
Prezentacja PDF

Mariusz Głębocki – Dyrektor Departamentu Operacji IT, Banku Gospodarstwa Krajowego

18:05 „Jaką wartość ma czas w obliczu cyberzagrożeń”
Prezentacja PDF

Adam Miklewski – CEO, Simplicity

18:25 „Rozwiązania taśmowe, czyli oszczędność energii i najlepsza ochrona przed atakami Ransomware”
Prezentacja PDF

Arthur Kilian – Regional Sales Manager CEE, Qualstar Corporation

18:40 „Innowacyjność w IT tworzona w projektach OpenSource w realnym zastosowaniu biznesowym wymagającym bezpieczeństwa i stabilności”
Prezentacja PDF

Artur Poczekalewicz – Senior Solution Architect, RedHat

18:55 Premiera książki i Panel ekspercki – „Cyberbezpieczeństwo – redefinicja zagrożeń (po roku)”

Moderator: prof. WAT Bolesław Szafrański
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Krzysztof Dyki – Prezes Zarządu ComCERT SA, prokurator Agnieszka Gryszczyńska – prof. UKSW, płk Łukasz Jędrzejczak – Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Mariusz Kujawski – Członek Zarządu PWPW SA, Jacek Niedziałkowski – Dyrektor ds. Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa w IBM Polska, Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK-PIB, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA, Łukasz Wojewoda – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

number-one-in-a-circleSesja 9 (równolegle z sesjami 6, 7 i 8)
AI WYZWANIEM DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH, ADMINISTRACJI I EDUKACJI
Partnerzy Merytoryczni sesji:
14:25-14:30 Wstęp i prowadzenie:
Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

W sesji biorą udział członkowie i eksperci obu Rad oraz zaproszeni specjaliści

14:30-15:00 Sektorowa Rama Kwalifikacji – Cyberbezpieczeństwo – projekt IBE
dr Dawid Dymkowski, ekspert Instytut Badań Edukacyjnych

15:00-15:30 „Kompetencje potrzebne firmom IT w czasach AI – nowe podejście do współpracy z odbiorcami, w tym z administracją publiczną”
Bogusław Dębski – PTI Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji, Tomasz Kulisiewicz – PTI Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka

15:30-16:30 Wspólny panel dyskusyjny:
Krzysztof Rychlicki-Kicior, Dawid Dymkowski, Wiesław Paluszyński, Bogusław Dębski, Andrzej Gontarz – moderator Tomasz Kulisiewicz

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-17:15 Czego i jak uczyć w czasach AI
Barbara Matyaszek-Szarek – Heuresis/Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka

17:15-18:00 Panel dyskusyjny:
Sławomir Smugowski, Uniwersytet Śląski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo Simona Smugowska, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Barbara Matyaszek-Szarek – moderator: Wiesław Paluszyński

19:55 Wręczenie Nagrody im. Marka Cara – Fundatorem Nagrody SAS Institute

20:15 Uroczysta kolacja

number-one-in-a-circle22:00-24:00
Sesja 10

NOC ARCHITEKTÓW – ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ
„NOCNE HALUCYNACJE WYGENEROWANE PRZEZ AI/SI”

Prowadzący: dr hab. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN

Paneliści (w kolejności alfabetycznej): dr hab. Maria Ganzha, Profesor PW, dr Michał Nowakowski, radca prawny – CEO i współzałożyciel w GovernedAI; Counsel w kancelarii prawnej Rymarz Zdort Maruta, prof. dr hab. Dominik Ślęzak – QED Software / DeepSeas / U of Warsaw

8:45 Poranna kawa

number-one-in-a-circle
Sesja 11 (równolegle z sesją 13)
FORUM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Partnerzy sesji: Centralny Ośrodek Informatyki, Dynatrace, NASK Państwowy Instytut Badawczy

Współprowadzący: Mariusz Madejczyk, Magdalena Sawicka

9:00 „EZD w podmiotach realizujących zadania publiczne”
Prezentacja PDF

Magdalena Sawicka – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

9:20 „System EZD PUW i jego rozwój”
Prezentacja PDF

Mariusz Madejczyk – Dyrektor Biura Informatyki i Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

9:40 „Możliwości modułu do automatycznej agregacji danych bazującego na systemie EZD PUW”
Prezentacja PDF
dr hab. inż. Marcin Korytkowski – Lokalne Centrum Kompetencji w Moszczenicy

10:00 „Dostawcy usług SaaS i eksperci w procesie wdrażania EZD RP w podmiotach publicznych”
Prezentacja PDF

Jacek Orłowski – Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w NASK

10:15 „Nowoczesne Państwo w zasięgu smartfona i nie tylko”
Prezentacja PDF

Marcin Kubarek – Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

10:30 „Statystycznie rzecz biorąc – Mazowieckie doświadczenia przy budowie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”
Prezentacja PDF

Andrzej Perkowski – Kierownik Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Maciej Jadczak – Główny Specjalista w Biurze ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

10:45 „Monitorowanie e-PIT z wykorzystaniem narzędzi Dynatrace”
Prezentacja PDF

Hubert Gniadowicz – Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF)

10:55 Przerwa na kawę

number-one-in-a-circle
Sesja 12 (równolegle z sesją 13)
FORUM NOWYCH IDEI oraz KOCIOŁ DYSKUSYJNY „SYSTEMY, PROCESY I USŁUGI AUTONOMICZNE”
(Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)

Prowadzący: dr inż. Andrzej Dulka, Sławomir Chabros

11:25 „Robotyzacja usług bankowych”
Prezentacja PDF

Sylwia Mrózek – Dyrektor Biura Automatyzacji Procesów, Bank Gospodarstwa Krajowego

Damian Komar – Dyrektor Biura Zarządzania Procesami, Bank Gospodarstwa Krajowego

11:45 „Dlaczego bezzałogowe statki powietrzne są nadal niebezpieczne i jak to zmienić?”
Prezentacja PDF

Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu Phoenix Systems

12:05 „Automatyzacja procesów w administracji państwowej”
Prezentacja PDF

Tadeusz Warchał – Dyrektor Sprzedaży – Sektor Publiczny, UiPath Poland

12:25 „Automatyzacja weryfikacji tożsamości z użyciem biometrii, sztucznej inteligencji i kryptografii”

Jerzy Judycki – Product Owner eDO App, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

12:45 „AI – przegląd narzędzi i ich zastosowanie w administracji”
Prezentacja PDF

Andrzej Gnyp – Business Development Manager, FUJITSU Technology Solutions

12:55 Kocioł dyskusyjny– panel ekspercki nt. „Systemy, procesy, usługi autonomiczne”

Moderator: Borys Stokalski

Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Andrzej Gnyp – Business Development Manager, FUJITSU Technology Solutions, Sylwia Mrózek – Dyrektor Biura Automatyzacji Procesów, Bank Gospodarstwa Krajowego, Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu Phoenix Systems, Krzysztof Sosnowski –Account Director, Ericsson

number-one-in-a-circle
Sesja 13 (równolegle z sesjami 11 i 12)
FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”


Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego

Partnerzy sesji i Konkursu Młodych Mistrzów: Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum e-Zdrowia, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Phoenix Systems,

PKO Bank Polski

Współprowadzący: Witold Wieteska, dr Jarosław Deminet

9:00 Wykład wprowadzający: „Jak analityka danych może wesprzeć cyfrową modernizację Polski?”
Prezentacja PDF

Piotr Rozenbajgier – Data Science and Engineering Lead, SAS Institute

9:15 Prezentacje prac nominowanych do nagród

Prezentacja PDF Metodyka badań zużycia energii elektrycznej przez komponenty węzła sieci IoT

Prezentacja PDF Projekt i wykonanie układu wykonawczego wyświetlacza alfabetu brajlowskiego ze sterowaniem poszczególnymi znakami

Prezentacja PDF po8klasie – otwartoźródłowe, civic-tech’owe narzędzie wspierające rekrutację do szkół średnich

Prezentacja PDF Uniwersalny system rozpoznawania usterek drona w czasie rzeczywistym

Prezentacja PDF Aplikacja do rehabilitacji mowy dla osób dorosłych po uszkodzeniu mózgu

Prezentacja PDF Badania dotyczące praktycznych aspektów mechanizmów autonomicznych

Prezentacja PDF Uniwersalna biblioteka do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych

Prezentacja PDF System monitorowania pasieki z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy

Prezentacja PDF Modelowanie relokacji aplikacji stanowych w systemie MEC wewnątrz klastra Kubernetes

Prezentacja PDF Topologiczna analiza danych – istota i zastosowania

Prezentacja PDF Accelerating package expansion in Rust through development of a semantic versioning tool

Prezentacja PDF Legitymacje kapłańskie z warstwą elektroniczną i aplikacją mKsiądz

Prezentacja PDF Algorytmy uczenia głębokiego do oceny jakości danych histopatologicznych

Prezentacja PDF Jak niebezpieczne dla kryptografii jest użycie wyżarzania kwantowego w kryptoanalizie?

Prezentacja PDF Algorytm do śledzenia ruchu gałek ocznych, umożliwiający kontrolę wzrokową pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Prezentacja PDF Ewolucja konstrukcji funkcji jednokierunkowych z zapadką opartych o teorie krat

Prezentacja PDF Autonomiczny System Lokalizacji Emiterów Radiowych

Prezentacja PDF Badanie rentowności kryptowalut bitcoin i ethereum

Prezentacja PDF NFT – potencjał ekonomiczny i dylematy regulacji prawnej niewymienialnych tokenów

Prezentacja PDF Wykrywanie śmieci za pomocą drona I konwolucyjnych sieci neuronowych

13:55 Wręczenie Nagrody „Złoty Herold II stopnia” oraz ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Mistrzów

14:15 Zakończenie Forum

14:20 Obiad

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Forum.

Tegoroczne Forum Teleinformatyki będzie realizowane tylko w formie stacjonarnej.