XXVII Forum Teleinformatyki
„Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”

23-24 września 2021 roku
ONLINE


ORGANIZATORZY FORUM:
BizTech Konsulting SA
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

KOMITET HONOROWY FORUM:
Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji
prof. dr hab. Piotr Pogonowski – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski
dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Wiesław Paluszyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji

Narodowy Bank Polski

logo-nbp

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

PATRONAT MEDIALNY:

23 września 2021 (czwartek)24 września 2021 (piątek)
open
9:10 Uroczyste otwarcie
Prezentacja w PDF
Współprowadzący: Włodzimierz Marciński, prof. WAT Bolesław Szafrański
Wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold I stopnia” i Nagrody im. Marka Cara – Fundatorem Nagrody SAS Institute


List od Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji do uczestników Forum

number-one-in-a-circleSESJA 2
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – KLUCZOWE PROJEKTY WOBEC PANDEMII
WRĘCZENIE NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Współprowadzący prof. WAT Bolesław Szafrański, Waldemar Szumieł

10:00 „Nowe zadania biznesowe ZUS czasów pandemii impulsem dla modernizacji zastosowań informatyki w ZUS”
Włodzimierz Owczarczyk – Członek Zarządu ZUS, nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów
10:15 „Platforma elektroniczna Turystycznego Funduszu Zwrotów”
Renata Mentlewicz – Dyrektor Zarządzająca ds. Funduszy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Prezentacja w PDF
10:30 „Cyfrowy wymiar Narodowego Programu Szczepień”
Jarosław Kieszek – Dyrektor Centrum e-Zdrowia
Prezentacja w PDF
10:45 „Spisy powszechne w okresie pandemii”
dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
11:00 „Informatyczne wsparcie tarcz antykryzysowych”
Mariusz Świerczyński – Dyrektor Departamentu Projektów i Inicjatyw Informatycznych w Aplikacjach Krytycznych
Prezentacja w PDF

open
Podsesja – ROZSZERZAMY HORYZONTY

Współprowadzący dr hab. Marcin Paprzycki, Marek Słowikowski

11:25 „Modelowanie zjawiska epidemii – przebieg, źródła danych, wnioskowanie”
dr inż. Franciszek Rakowski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW


number-one-in-a-circleSESJA 1
FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

Przewodniczący: Włodzimierz Marciński

11:45 „Złoty wykład” – „Przyszłość informatyki prawniczej – możliwości zastosowania predykcji i sztucznej inteligencji w domenie prawnej”
dr hab. Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych

number-one-in-a-circle SESJA 3 FORUM NOWYCH IDEI
„SMART – CYFROWA SZCZEPIONKA”

Cyfrowe zwiększenie odporności sieci gospodarczych i społecznych na globalne zagrożenia ciągłości i efektywności działania

Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Przewodniczący: Borys Stokalski

12:15 „Obywatel 360 – jak budować relacje w cyfrowym świecie”
Piotr Kramek, Marcin Piotrowski – SAS Institute
Prezentacja w PDF

12:40 „«The Smart & Human Factory – czwarta rewolucja przemysłowa»”
Michał Bednarski, Tomasz Kozłowski – Bonair SA
Prezentacja w PDF
13:05 „Specjalizowane systemy operacyjne (RTOS) i sztuczna inteligencja w przemysłowych zastosowaniach IoT”
Paweł Pisarczyk – Atende Industries
Prezentacja w PDF
13:30 Panel dyskusyjny
„Odporność sieci gospodarczych i społecznych na zagrożenia ciągłości działania w systemach Smart Factory i Smart City”

Moderator: Borys Stokalski
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Tomasz Biel – Acting Director Lean Management & Digital Transformation w Faurecia, Sebastian Grabowski – Ekspert ds. Smart City i IoT, Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu w Atende Industries, Andrzej Tarasiewicz – Dyrektor Strategii IT w grupie BUDIMEX SA

number-one-in-a-circle
SESJA 4
BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW INFORMACYJNYCH
Partnerzy sesji: NASK Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Towarzystwo Informatyczne


Przewodniczący: Wiesław Paluszyński
Współprowadzący: dr Marek Lipniowiecki, Krzysztof Silicki

14:40 „Cyberbezpieczeństwo w kontekście architektury informacyjnej państwa”
Krzysztof Silicki – Zastępca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK PIB
15:00 „Budowanie systemu potwierdzania kompetencji i kwalifikacji z obszaru Cyberbezpieczeństwa w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)”
Bogusław Dębski – członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Prezentacja w PDF
15:20 „Ochrona przed ransomware – najlepsze praktyki w zabezpieczaniu danych przed atakiem”
Marcin Fryzik – Veeam
Prezentacja w PDF
15:50 Panel dyskusyjny
„Architektura informacyjna i korporacyjna jako istotny czynnik systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa”

Moderator: Wiesław Paluszyński
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Bogusław Dębski – członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Andrzej Ręgowski – Kierownik Zespołu Architektury Informacyjnej Państwa w NASK PIB, Maciej Siciarek – Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB

number-one-in-a-circle
SESJA 5
FORUM ADMINISTRACJI TERENOWEJ

Przewodniczący: Mariusz Madejczyk

16:40 „EZD RP – strategia i harmonogram wdrożeń w administracji publicznej”
Magdalena Sawicka – Zastępca Dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Mariusz Madejczyk – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji
Prezentacja w PDF

number-one-in-a-circle SESJA 6
KOCIOŁ DYSKUSYJNY
CYFRYZACJA W KRAJOWYM PLANIE ODBUDOWY – ANALIZA, WNIOSKI

Współprowadzący: Borys Stokalski, prof. WAT Bolesław Szafrański

17:00 Prezentacja wprowadzająca
Panel dyskusyjny

Moderator: Borys Stokalski
Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Michał Jaworski – Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Przemysław Koch – Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Włodzimierz Owczarczyk – Członek Zarządu ZUS, nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów
number-one-in-a-circle 17:50 Podsumowanie i wręczenie Nagród „Złoty Herold II stopnia”
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Forum.

number-one-in-a-circle
SESJA 7 FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

Przewodniczący: Witold Wieteska

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego

Sesja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

Nie jest to sesja wyłącznie dla młodych, choć merytorycznie właśnie przez nich przygotowana. Z radością obserwujemy jakościowy i ilościowy rozwój Konkursu Młodych Mistrzów, którego dorobek spotka się jak zwykle z dużym zainteresowaniem wszystkich Uczestników Forum.

Partnerzy sesji i Konkursu Młodych Mistrzów:

Atende Industries
Bank Gospodarstwa Krajowego
Centrum e-Zdrowia
NASK Państwowy Instytut Badawczy
TRANSMISJA FILMU O G. 10.00 – PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA I WYSTĄPIENIA MŁODYCH MISTRZÓW.
Prezentacja wprowadzająca: „Dług technologiczny – był, jest i będzie”
Marek Deutsch – Dyrektor Zarządzający Pionem Informatyki, Bank Gospodarstwa Krajowego
Prezentacja w PDF

Wystąpienia Młodych Mistrzów

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Forum.