dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Nagrodzony podczas XXVII Forum Teleinformatyki.

prof. dr hab. Jan Madey

Nagrodzony podczas XXVI Forum Teleinformatyki.