Od początku istnienia Forum Teleinformatyki nad merytorycznym poziomem konferencji czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Właściwy dobór atrakcyjnego tematu wiodącego Forum, ustalanego przez Radę Programową Forum, sprawia iż frekwencja wśród uczestników ze strony odbiorców usług stale rośnie.

Od XXIII Forum Rada Programowa powołała Komitet Honorowy Forum, w skład którego wchodzą przedstawiciele Patronów Honorowych Forum oraz dotychczasowy Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Komitet Honorowy XXIX Forum
pogonowski

Janusz Cieszyński
Minister Cyfryzacji
pogonowski

prof. dr hab. Piotr Pogonowski
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z16662951Q,Prof--Jan-Madey

prof. dr hab. Jan Madey
Uniwersytet Warszawski

dr inż. Andrzej Dulka
Prezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji
plauszynski

Wiesław Paluszyński
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji
szafranski (2)

dr hab. inż. Bolesław Szafrański
Profesor WAT

Rada Programowa XXIX Forum

dr hab. inż. Bolesław Szafrański

Przewodniczący
Profesor WATSławomir Chabros

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych
Prezes BizTech Konsulting SA


Obraz1
dr Marek Lipniowiecki


madejczyk

Mariusz Madejczyk

Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji


marcinski

Włodzimierz Marciński

Członek Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Informatycznego


pawel_oracz_mf_0

Paweł Oracz

Ekspert ds. transformacji cyfrowych
w sektorze publicznym


plauszynski

Wiesław Paluszyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


MarcinPaprzycki20161221medalKENDSC_0340 (2)

dr hab. Marcin Paprzycki

Wiceprzewodniczący ds. współpracy z organizacjami
Członek Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Informatycznego


slowikowski

Marek Słowikowski

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
w Departamencie Kontroli
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej


Borys Stokalski

RETHINK
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


NIK_5540

Waldemar Szumieł

Dyrektor ds. COO Governance w mBank SA


wieteska

Witold Wieteska


csm_Kajetan_Wojsyk-6_65018fb399

dr inż. Kajetan Wojsyk

Ekspert ds. jakości danych
Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych