HONOROWY PATRONAT PREZESA PTI

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Włodzimierz Marciński, objął Honorowym Patronatem XXV Forum Teleinformatyki.