DO FORUM POZOSTAŁO
  • Dni

  • Godzin

  • Minut

  • Sekund

Rada Programowa Forum

Czytaj więcej

Dlaczego warto wziąć udział

Czytaj więcej

Zostań Partnerem Forum

Czytaj więcej

Nagrody na Forum

Czytaj więcej

Młodzi Mistrzowie na Forum

Czytaj więcej

Galeria „Złotych Wykładów”

Czytaj więcej

O FORUM

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Jednym z pomysłodawców, a na pewno najaktywniejszym propagatorem Forum był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. Podczas konferencji wręczane są Nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach, m.in. związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz Forum Teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”.
Zapraszamy do udziału w XXIX Forum, które jest zaplanowane na 21-22 września 2023 roku.

Organizatorzy XXIX Forum

BizTech_logo_bez_tla company_logo-2

Historia Forum Agendy I-X Forum Agendy XI-XX Forum Agendy XXI-XXII Forum
Agendy XXIII-XXVIII Forum

28 lat Forum

364 uczestników XXVIII Forum

4.8/5 ocena organizatora

48% uczestników
z administracji publ.

UCZESTNICY O FORUM

 

RAMOWA AGENDA XXIX FORUM TELEINFORMATYKI

„System informacyjny państwa – dylematy rozwoju”

21-22 września 2023 roku


Czwartek, 21 września 2023
open Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów
i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold I stopnia”
SESJA 1
FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
SESJA 2
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA –
KLUCZOWE PROJEKTY INFORMACYJNE
SESJA 3
STATYSTYKA PODSTAWĄ
KREOWANIA POLITYK
GOSPODARCZYCH
I SPOŁECZNYCH
SESJA 4
SYSTEMY
I TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE
DLA OCHRONY ZDROWIA
SESJA 5
PRODUKCJA INFORMATYKÓW
SESJA 6
INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA
NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY”
SESJA 7
ROZSZERZAMY HORYZONTY –
SYSTEMY, PROJEKTY, INWESTYCJE
SESJA 8
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
SESJA 9
NOC ARCHITEKTÓW
Wręczenie nagród: im. Marka Cara i Złotego Herolda II stopnia, uroczysta kolacja
Piątek, 22 września 2023
open Rozpoczęcie obradSESJA 10
FORUM ADMINISTRACJI TERENOWEJ
SESJA 11
FORUM NOWYCH IDEI
KOCIOŁ DYSKUSYJNY
(Sesja Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji)
SESJA 12
FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA”
„CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”

Zakończenie obrad i ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Mistrzów

KONTAKT


BizTech_logo_bez_tlaul. Mołdawska 9 (VI piętro), 02-127 Warszawa
tel. +48 22 100 10 00, fax +48 22 100 10 99
company_logo-2Aleje Jerozolimskie 136 (Eurocentrum Alfa, IX p.), 02-305 Warszawa
tel. +48 22 628 22 60, fax +48 22 628 55 36
pusty_Kinga