DO FORUM POZOSTAŁO
  • Dni

  • Godzin

  • Minut

  • Sekund

Rada Programowa Forum

Czytaj więcej

Dlaczego warto wziąć udział

Czytaj więcej

Zostań Partnerem XXX Forum

Czytaj więcej

Nagrody na Forum

Czytaj więcej

Młodzi Mistrzowie na Forum

Czytaj więcej

Galeria „Złotych Wykładów"

Czytaj więcej

O FORUM

Forum Teleinformatyki jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. Jednym z pomysłodawców, a na pewno najaktywniejszym propagatorem Forum był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”. Od początku nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum. Forum Teleinformatyki jest adresowane do uczestników, reprezentujących środowiska najbardziej zaangażowane w modernizację funkcjonowania państwa, w tym przede wszystkim specjalistów z administracji publicznej, firm informatycznych, naukowców oraz innych podmiotów gospodarczych i społecznych. Podczas konferencji wręczane są Nagrody za szczególne osiągnięcia w różnych obszarach, m.in. związane ze społeczeństwem informacyjnym oraz Forum Teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold”.

Organizatorzy XXIX Forum

BizTech_logo_bez_tla company_logo-2

Historia Forum Agendy I-X Forum Agendy XI-XX Forum Agendy XXI-XXII Forum
Agendy XXIII-XXVIII Forum

29 lat Forum

393 uczestników XXIX

4.8/5 ocena organizatora

39% uczestników
z administracji publ.

UCZESTNICY O FORUM

 

RAMOWA AGENDA XXIX FORUM TELEINFORMATYKI

„System informacyjny państwa - dylematy rozwoju”

21-22 września 2023 roku

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, Miedzeszyn

Czwartek, 21 września 2023

number-one-in-a-circle Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold I stopnia”
SESJA 1 FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI
SESJA 2 INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – KLUCZOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE
SESJA 3 STATYSTYKA PODSTAWĄ KREOWANIA POLITYK GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH SESJA 4 SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DLA OCHRONY ZDROWIA SESJA 5 "INFORMATYK - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI?"
SESJA 6 INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA
NAGRODY "ZŁOTEJ E-TARCZY"
SESJA 7 ROZSZERZAMY HORYZONTY - SYSTEMY, NARZĘDZIA, PROJEKTY, INWESTYCJE
SESJA 8 BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW INFORMACYJNYCH - CYBERBEZPIECZEŃSTWO
SESJA 9 SESJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO I RAD SEKTOROWYCH
SESJA 10 NOC ARCHITEKTÓW - ZAWSZE PRZED PÓŁNOCĄ
Wręczenie nagrody im. Marka Cara
Uroczysta kolacja

Piątek, 22 września 2023

number-one-in-a-circle Rozpoczęcie obrad
SESJA 11 FORUM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
SESJA 12 FORUM NOWYCH IDEI
KOCIOŁ DYSKUSYJNY "SYSTEMY, PROCESY I USŁUGI AUTONOMICZNE" (Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)
SESJA 13 FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
"EKONOMICZNE ASPEKTY INFORMATYZACJI PAŃSTWA"
"CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI"
Wręczenie nagrody "Złoty Herold II Stopnia"
Ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Mistrzów
Zakończenie obrad

Forum odbyło się w formie stacjonarnej.

PATRONAT HONOROWY FORUM:
Janusz Cieszyński – Minister Cyfryzacji

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Informatyczne

PARTNERZY FORUM:

PATRONAT MEDIALNY FORUM:


GALERIA ZDJĘĆ


WIDEORELACJE


KONTAKT


BizTech_logo_bez_tlaul. Mołdawska 9 (VI piętro), 02-127 Warszawa
tel. +48 22 100 10 00, fax +48 22 100 10 99
company_logo-2Aleje Jerozolimskie 136 (Eurocentrum Alfa, IX p.), 02-305 Warszawa
tel. +48 22 628 22 60, fax +48 22 628 55 36