XXX FORUM TELEINFORMATYKI

„ePolska po XXX latach
System informacyjny państwa vs sztuczna inteligencja”

19-20 września 2024 roku

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS, Miedzeszyn

ORGANIZATORZY XXX FORUM

PATRONAT HONOROWY XXX FORUM

Krzysztof Gawkowski
Minister Cyfryzacji

Narodowy Bank Polski

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Towarzystwo
Informatyczne

PARTNERZY XXX FORUM

PATRONAT MEDIALNY XXX FORUM

AGENDA

8:30

Rejestracja Uczestników Forum

9:00

Uroczyste otwarcie – wystąpienia Gości Honorowych, Patronów i Partnerów oraz wręczenie Nagrody „Wielki Herold XXX-lecia Forum Teleinformatyki”
SESJA 1
FORUM ZAPROSZONYCH GOŚCI

9:55

„Wybrane cele strategii cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa”

dr Krzysztof Gawkowski – Wicepremier, Minister Cyfryzacji

10:15

Złoty Wykład – „Wikimedia, sztuczna inteligencja, dezinformacja”

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak – kierownik katedry MINDS Akademia Leona Koźmińskiego, faculty associate Berkman- Klein Center for Internet and Society, Harvard University, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

10:45

Przerwa na kawę
SESJA 2
SYSTEM INFORMACYJNY PAŃSTWA – e-USŁUGI XXX-LECIA

Wręczenie Nagrody „e-Usługi XXX-lecia”

11:05

„mObywatel – wielokanałowa platforma usług publicznych – doświadczenie i rozwój”

Ministerstwo Cyfryzacji

11:25

„Roboty programowe i wirtualni asystenci w resorcie finansów”

Agnieszka Wilczek – Dyrektor Departamentu Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Finansów

11:45

„Usługi elektroniczne ZUS – historia, doświadczenia oraz przyszłość…”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

12:05

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

12:25

„Dane rzeczywiste w służbie pacjenta”

dr Tomasz Jeruzalski – Dyrektor Centrum e-Zdrowia

13:00

Przerwa na kawę
SESJA 3
ROZSZERZAMY HORYZONTY

13:20

Antares Gryczan – Dyrektor Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów, PFR Operacje Sp. z o.o.

13:40

dr Tadeusz Białek – Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

14:00

Andrzej Kupiec – p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Narodowy Bank Polski

14:20

„Nowoczesny i przyjazny samorząd dzięki zastosowaniom AI”

Krzysztof Goworek – Prezes Zarządu, TUATARA

Krzysztof Wilczyński – Wiceprezes Zarządu ds. technicznych, Euvic Solutions

14:40

„Między bezpieczeństwem a wygodą. O zdalnym potwierdzaniu tożsamości na przykładzie eDO App”

Katarzyna Jerka – Ekspert ds. produktów podstawowych, Departament Bankowości Codziennej mBanku

Jerzy Judycki – Product owner, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA

15:00

Obiad
SESJA 4 (równolegle z sesją 5 i 6)
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

15:50

„Misja i znaczenie zespołu reagowania CERT-Polska”

Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, NASK-PIB, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA

16:10

„Analiza jakości rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa”

Paweł Nogowicz – Prezes Zarządu Evercom

16:30

Krzysztof Dyki – Prezes Zarządu ComCERT SA

16:50

„Siła współpracy – współdziałanie na cyfrowej linii frontu”

gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

17:10

„Zastosowanie robotów w cyberbezpieczeństwie”

dr inż. Mariusz Ulicki – Dyrektor Działu Cyberbezpieczeństwa, Giełda Papierów Wartościowych SA

17:30

Tomasz Widomski – Członek Rady Nadzorczej, ELPROMA Elektronika

17:50

Przerwa na kawę

18:10

„Sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie urządzeń mobilnych”

Tomasz Chomicki – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Samsung Electronics Polska

18:30

„Sztuczna Inteligencja w rękach hackerów”

Michał Igor Dacko – Ekspert cybersecurity, Omnilogy

18:50

Premiera monografii pt. „Cyberbezpieczeństwo vs sztuczna inteligencja – Prawo, Informatyka, Zarządzanie” i „Cyberbezpieczeństwo vs sztuczna inteligencja – Informatyka, Prawo, Zarządzanie” oraz panel ekspercki pt. „Cyberbezpieczeństwo vs sztuczna inteligencja – wnioski po roku”

Moderator: prof. WAT Bolesław Szafrański

Paneliści (w kolejności alfabetycznej): Tomasz Chomicki – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Samsung Electronics Polska, Krzysztof Dyki – Prezes Zarządu ComCERT SA, prof. UKSW Agnieszka Gryszczyńska – UKSW, Prokuratura Krajowa, gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Jacek Niedziałkowski – Dyrektor ds. Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa w IBM Polska, Paweł Nogowicz – Prezes Zarządu Evercom, Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK-PIB, Wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA, Łukasz Wojewoda – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Paneliści: skład panelistów jest w ustaleniach

Sesja warsztatowa – Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Zagadnienia:
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
NIS2 w obszarze administracji publicznej
Dostępność jako element bezpieczeństwa

SESJA 5 (równolegle z sesją 4 i 6)
FORUM MŁODYCH MISTRZÓW
„EKONOMICZNE ASPEKTY
INFORMATYZACJI PAŃSTWA”, „CYFROWA MODERNIZACJA POLSKI”
Sesja pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego

8:40

Spotkanie organizacyjne nominowanych do nagród w Konkursie Młodych Mistrzów

Wykład wprowadzający:

15:50

Sebastian Ferdyn – Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Narodowy Bank Polski

16:30

Prezentacje prac nominowanych do nagród
SESJA 6 (równolegle z sesją 4 i 5)
FORUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

15:50

Program w ustaleniach

19:50

Wręczenie Nagrody im. Marka Cara – Fundatorem Nagrody GISPartner

20:15

Uroczysta kolacja

Agenda może jeszcze ulegać zmianom.

8:45

Poranna kawa

SESJA 7
FORUM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Patronat Honorowy sesji
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

9:00

„EZD jako instrument realizacji celów polityk publicznych – stan i strategia rozwoju”

Mariusz Madejczyk – Zastępca Dyrektora NASK - Dyrektor ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych

9:20

Magdalena Sawicka – Dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku

9:40

„Strategia cyfryzacji Polski – szanse i wyzwania”

Radosław Maćkiewicz – Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki

10:00

Andrzej Perkowski – Kierownik Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

10:20

„Cyfrowa transformacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie”

Jacek Jarząbek – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych

10:40

„Jak intranet i cyfrowa kultura pracy wspierają rozwój kompetencji technologicznych i pomagają kształtować nowoczesne i bezpieczne środowisko pracy w Urzędach”

T-Mobile Polska SA

11:00

„Dokumenty oraz metadane – nowoczesne metody pozyskiwania danych z pomocą sztucznej inteligencji”

Kodak Alaris

11:20

Wręczenie Nagrody Specjalnej XXX-lecia Forum Teleinformatyki

11:30

Przerwa na kawę

SESJA 8
FORUM NOWYCH IDEI
oraz
KOCIOŁ DYSKUSYJNY „ODPOWIEDZIALNA SZTUCZNA INTELIGENCJA”

(Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji)

11:50

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak – Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych, Wojskowa Akademia Techniczna

12:10

„Zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w sektorze finansowym”

Przemysław Koch – Członek Zarządu ds. operacji i IT, VeloBank SA

12:30

Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu Atende Industries

12:50

Tadeusz Warchał – Dyrektor Sprzedaży - Sektor Publiczny, UiPath Poland

13:10

„Sztuczna inteligencja szansa czy zagrożenie dla polskiej administracji”

Witold Staniszkis – Account Executive - Public Sector Poland Google Cloud

13:30

Kocioł dyskusyjny – panel ekspercki nt. „Odpowiedzialna Sztuczna Inteligencja – Przesłanki, regulacje, dobre praktyki, konsekwencje rozwojowe”

Moderator: Borys Stokalski

14:30

Uroczyste zakończenie – Wręczenie Nagrody „Złoty Herold II stopnia” i ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów

14:45

Obiad

Agenda może jeszcze ulegać zmianom.