Dlaczego warto wziąć udział

Forum Teleinformatyki jest imprezą branży IT o najdłuższej historii, która na stałe wpisała się w kalendarz konferencji.

Wydarzenie to cieszy się nieustannym zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców, co świadczy o jego ponadczasowości i atrakcyjności.

Poprzednia edycja zgromadziła 393 uczestników.

Głównym adresatem Forum są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, środowisk naukowych i organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w Forum:

Zdobycie nowej wiedzy i aktualizowanie obecnej w zakresie najnowszych trendów w IT

Zapoznanie z dobrymi praktykami wdrożeń w instytucjach

Spotkania z profesjonalistami w dziedzinie informatyki

Wymiana doświadczeń poprzez udział w dyskusjach i rozmowy w kuluarach

Kontakty z potencjalnymi klientami i podwykonawcami
Nawiązywanie nowych znajomości z przedstawicielami różnych środowisk

Pozyskanie partnerów biznesowych

Możliwość zastosowania innowacyjnych pomysłów w pracy zawodowej
Usprawnienie działalności firmy instytucji organizacji
Otrzymanie certyfikatu, potwierdzającego uczestnictwo merytoryczne w konferencji

Zdobycie nowej wiedzy i aktualizowanie obecnej w zakresie najnowszych trendów w IT

Zapoznanie z dobrymi praktykami wdrożeń w instytucjach