HONOROWY PATRONAT REKTORA UW

Rektor UW, prof. dr hab. Marcin Pałys objął Honorowym Patronatem XXV Forum Teleinformatyki.