UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD MŁODYM MISTRZOM 2020

W dniu 31 maja odbyła się online uroczystość wręczenia nagród w ogólnopolskim międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów, towarzyszącym XXVI Forum Teleinformatyki.
Zapraszamy uczelnie i koła zainteresowań do zgłaszania prac w tegorocznym Konkursie.