TECHNOLOGIE W WALCE Z PANDEMIĄ – NAGRODA „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Wiodąca tematyka tegorocznej XXVII edycji Forum Teleinformatyki – „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy” – nawiązując do pandemii COVID-19 jest jednocześnie kierowana w przyszłość. Technologie teleinformatyczne w coraz większym stopniu będą wykorzystywane do walki z pandemią. Biorąc to pod uwagę, Rada Programowa ustanowiła nagrodę „Złota e-Tarcza” w celu uhonorowania podmiotów, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Nagrodę „Złotej e-Tarczy” otrzymały następujące instytucje:
– Centrum e-Zdrowia
– Główny Urząd Statystyczny
– Ministerstwo Finansów
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych