„ZŁOTE HEROLDY” WRĘCZONE

Nagrodę „Złoty Herold” przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:
„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

Nagrodzeni w 2021 roku
Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”:

– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
– Polskie Towarzystwo Informatyczne

Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”:
– Centrum e-Zdrowia
– SAS Institute
– Fundacja Panoptykon
– Maria Ganzha
– Dariusz Kułakowski
– Rafał Witkowski