NAGRODY „ZŁOTEGO HEROLDA”

Nagrodę „Złoty Herold” przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:
„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

Nagrodzeni w 2022 roku
Laureaci nagrody
„Złoty Herold I stopnia”:

– IBM Polska
– NASK Państwowy Instytut Badawczy

Laureaci indywidualni nagrody
„Złoty Herold II stopnia”:

– Grażyna Szpor
– Andrzej Chojnacki
– Jarosław Deminet
– Rafał Kasprzyk
– gen. bryg. Karol Molenda
– Zbigniew Szpunar

Laureaci zbiorowi (podmioty) nagrody
„Złoty Herold II stopnia”:

– Atende Industries
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Centralny Ośrodek Informatyki