NAGRODY „ZŁOTEJ E-TARCZY”

Nagrodę otrzymują instytucje, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Nagrodę „Złotej e-Tarczy” otrzymały następujące instytucje:
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Centralny Ośrodek Informatyki
– Główny Urząd Statystyczny
– Ministerstwo Finansów
– Ministerstwo Infrastruktury
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Pan Franciszek Rakowski oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW