NAGRODY „ZŁOTEGO HEROLDA” 2023

Rada Programowa Forum przyznaje od kilku lat prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę i zaangażowanie wspierają ideę Forum.

Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”
– Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne UKSW
– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
Laureaci indywidualni
– Dominik Rozkrut

Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”
– ComCERT
– GPW Tech
Laureaci indywidualni
– Witold Drożdż
– Paweł Kikosicki
– Włodzimierz Owczarczyk
– Agnieszka Rynkowska
– Krzysztof Silicki
– Michał Witkowski