Nagrody – Młodzi Mistrzowie

Od 2009 r. w agendzie Forum na stałe zagościła sesja „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, cyfrowa modernizacja Polski”.
Sesji tej towarzyszy Ogólnopolski, Międzyuczelniany Konkurs Młodych Mistrzów, organizowany przez Radę Programową Forum Teleinformatyki.
Najlepsze prace są nagradzane i wyróżniane. O wynikach decyduje Jury Konkursu Młodych Mistrzów.
Więcej informacji o Konkursie

Kategorie konkursowe w 2023 r.

Nagroda główna:

 • „Najlepsza merytorycznie praca”
  Główni Partnerzy – Rada Programowa Forum Teleinformatyki, Bank Gospodarstwa Krajowego
  Współpartner – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Nagrody specjalne:

 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji administracji publicznej”
  Główny Partner – Minister właściwy ds. Informatyzacji
 • „Najlepsza praca z zakresu aspektów ekonomicznych informatyzacji”
  Główny Partner – Narodowy Bank Polski
 • „Najlepsza praca z zakresu cyberbezpieczeństwa”
  Główny Partner – NASK-PIB
 • „Praca o największym pierwiastku algorytmicznym”
  Główny Partner – Fundacja Rozwoju Informatyki
 • „Poza horyzont…”
  Główny Partner – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • „Najlepsza praca z zakresu internetu rzeczy i sztucznej inteligencji”
  Główny Partner – Phoenix Systems
 • „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia”
  Główny Partner – Centrum e-Zdrowia
 • „Najlepsza praca z zakresu społecznych skutków informatyzacji”
  Główny Partner – Przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki