NAGRODY NA FORUM

Nagroda im. Marka Cara

Od kilkunastu lat na Forum wręczana jest Nagroda im. Marka Cara, tragicznie zmarłego, jednego z pomysłodawców powstania Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nagroda „Złoty Herold”
Rada Programowa Forum przyznaje od kilku lat prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Laureatami są instytucje, firmy, osoby, które poprzez wieloletnią współpracę i zaangażowanie wspierają ideę Forum.
Nagroda „Złoty Wykład”
Począwszy od XXVI Forum Teleinformatyki, w sesji inicjującej obrady Forum odbywa się wykład osoby o wybitnym dorobku dla transformacji cyfrowej (tworzenia społeczeństwa informacyjnego). Kryteria wyboru takiej osoby są bardzo ostre i wyłącznie merytoryczne. Laureat „Złotego Wykładu” wygłasza wykład plenarny, a fakt ten jest szeroko rozpropagowywany. Autor wykładu dodatkowo otrzymuje specjalnie zaprojektowaną plakietę „Złotego Wykładu”.
Nagroda „Złota e-Tarcza”

Nagrodę otrzymują instytucje, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa.

Nagrody - Młodzi Mistrzowie

Młodzi Mistrzowie, wygłaszający prezentacje w sesji „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa, są oceniani przez specjalne jury konkursowe. Na podstawie werdyktu przyznawane są nagrody i wyróżnienia od m.in.: Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Ministra właściwego ds. informatyzacji, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, NASK Państwowego Instytutu Badawczego.

Nagroda „Najlepsza prezentacja firmowa”
Uczestnicy Forum, wypełniający ankiety z ocenami wystąpień firmowych, decydują o wyborze najlepszej prezentacji firmowej na konferencji. Podczas kolejnej edycji, w trakcie inauguracji, prelegent otrzymuje dyplom i nagrodę.