Nagroda – Najlepsza prezentacja firmowa

Dotychczas, nagrodami za najlepszą prezentację firmową, uhonorowano prelegentów:

Adam Szwajkajzer
Software AG Polska
Tytuł prezentacji:
„Elektroniczny Dowód Osobisty w Hiszpanii. Doświadczenia Software AG w realizacji tego projektu – analiza przypadku”
XIV Forum Teleinformatyki – 2008 rok
Jacek Pacholczyk
Novell Polska
Tytuł prezentacji:
„Modelowy przykład wdrożenia dostępu obywateli do usług powszechnych, w tym wypisów z rejestrów publicznych, na wybranych przykładach w UE”
XV Forum Teleinformatyki – 2009 rok
Marek Barszczyński
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Tytuł prezentacji:
„Ochrona dokumentów i poczty w zarządzaniu środowiskiem informatycznym Organizacji”
XVI Forum Teleinformatyki – 2010 rok
Grzegorz Gomoła
Hewlett-Packard Polska

Tytuł prezentacji:
„e-Recepta – rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce”
XVII Forum Teleinformatyki – 2011 rok

Marek Barszczyński
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Tytuł prezentacji:
„Ochrona dokumentów i poczty w zarządzaniu środowiskiem informatycznym Organizacji”
XVI Forum Teleinformatyki – 2010 rok
Grzegorz Gomoła
Hewlett-Packard Polska
Tytuł prezentacji:
„e-Recepta – rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce”
XVII Forum Teleinformatyki – 2011 rok
Paweł Nogowicz
Evercom
Tytuł prezentacji:
„Ochrona systemów informatycznych przed atakami”
XVIII Forum Teleinformatyki – 2012 rok
Zbigniew Borowiec
Hewlett-Packard Polska
Tytuł prezentacji:
„Rola Studium Projektowego w realizacji projektu Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych” XIX Forum Teleinformatyki – 2013 rok
Paweł Nogowicz
Evercom
Tytuł prezentacji:
„Ochrona przed cyberprzestępczością w sektorze publicznym”
XX Forum Teleinformatyki – 2014 rok
Arthur Kilian
Sophos
Tytuł prezentacji:
„7 grzechów głównych, czyli jak zagwarantować pełne bezpieczeństwo danych i systemów w organizacji”
XXI Forum Teleinformatyki – 2015 rok
Paweł Nogowicz
Evercom
Tytuł prezentacji:
„Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni – Krajobraz zagrożeń, niezbędne działania”
XXII Forum Teleinformatyki – 2016 rok
Michał Marszalec
Instytut Łączności – PIB
Tytuł prezentacji:
„Łączy nas Czas”
XXIII Forum Teleinformatyki – 2017 rok
Paweł Nogowicz
Evercom
Tytuł prezentacji:
„Implikacje zmian otoczenia technologicznego i prawnego dla cyberbezpieczeństwa Polski”
XXIV Forum Teleinformatyki – 2018 rok
Paweł Walczak, Marcin Waszczuk
MICROSOFT
Tytuł prezentacji:
„Analiza danych i sztuczna inteligencja – od teorii do praktyki”
XXV Forum Teleinformatyki – 2019 rok