GALERIA „ZŁOTYCH WYKŁADÓW”

Począwszy od XXVI Forum Teleinformatyki, w sesji inicjującej obrady Forum odbywa się wykład osoby o wybitnym dorobku dla transformacji cyfrowej (tworzenia społeczeństwa informacyjnego).
Kryteria wyboru takiej osoby są bardzo ostre i wyłącznie merytoryczne. Laureat „Złotego Wykładu” wygłasza wykład plenarny, a fakt ten jest szeroko rozpropagowywany. Autor wykładu dodatkowo otrzymuje specjalnie zaprojektowaną plakietę „Złotego Wykładu”.

Pierwszy „Złoty Wykład” wygłosił prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca informatyki polskiej, inicjator i promotor wielu działań na rzecz rozwoju informatyki oraz wielu wieloletnich przedsięwzięć charytatywnych.

Drugi „Złoty Wykład” wygłosił dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS), Adiunkt w Zakładzie Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego.

Trzeci „Złoty Wykład” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, językoznawca.

Podczas XXIX Forum Teleinformatyki „Złoty Wykład” wygłosił prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes PAN (2007-2014), Minister Nauki (2001-2005), Społeczny Doradca Prezydenta RP (2006-2010), Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

prof. dr hab.
Michał Kleiber

Film ze „Złotego Wykładu”
Partnerzy Inicjatywy „Złoty Wykład”
GPW Tech SA jest spółką, która powstała w 2019 r.
w ramach Grupy Kapitałowej GPW SA. Jej celem jest komercjalizacja produktów i usług informatycznych, które do tej pory wytwarzane były w ramach GK GPW SA, a także tworzenie własnych rozwiązań dla sektora fintech.
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi
w najnowocześniejszych technologiach, m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla ok. 17,5 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do blisko 2,8 mln klientów. W zasięgu usług światłowodowych firmy znajduje się ok. 7,5 mln gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.
Poczta Polska jest jednym z największych pracodawców w kraju. Zatrudnia ponad 60 tys. osób, m.in. listonoszy, kurierów, kierowców, pracowników obsługi klienta, pracowników sortowni, informatyków. Spółka świadczy usługę e-Doręczeń. To cyfrowe odpowiedniki papierowego listu poleconego. Dzięki nim obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty potwierdzone dowodami nadania i odbioru
z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, dziś w komfortowy sposób można dokonać tego w formie elektronicznej. Ponadto Poczta Polska, jako pierwsza w Polsce, zbudowała kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którą wprowadziła do oferty
w styczniu br. pod nazwą Q-Doręczenia. Uzupełnia ona ofertę e-Doręczeń o komunikację między podmiotami niepublicznymi m.in. osobami fizycznymi czy firmami.
Towarowa Giełda Energii jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrotu towarowego. Zapewnia nie tylko bezpieczne
i przejrzyste rozwiązania giełdowe na światowym poziomie, ale także usługi w zakresie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, korzystając
z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Kompleksowość oraz różnorodność oferty pozycjonują Towarową Giełdę Energii w czołówce europejskich giełd. Spółka działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. TGE uczestniczy w wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC
w modelu PCR oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC
w modelu XBID, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Giełda znajduje się ponadto na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie
z wymogami REMIT.
Lenovo to globalna potęga technologiczna
o przychodach 70 mld USD, zajmująca 15. miejsce
w rankingu Fortune Global 500, zatrudniająca 75 000 osób na całym świecie i obsługująca miliony klientów każdego dnia na 180 rynkach. Skupiając się na śmiałej wizji dostarczania inteligentnych technologii dla wszystkich, Lenovo wykorzystało swój sukces jako światowego lidera w dziedzinie komputerów osobistych poprzez ekspansję na nowe obszary wzrostu, takie jak infrastruktura, telefonia komórkowa, rozwiązania i usługi. Ta transformacja wraz ze zmieniającymi świat innowacjami Lenovo buduje bardziej integracyjne, godne zaufania
i zrównoważone społeczeństwo cyfrowe dla każdego i wszędzie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.lenovo.com

T-Mobile Polska to jedna z największych firm technologicznych w Polsce, zapewniająca pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym i biznesowym. Przynależność do Grupy Deutsche Telekom, działającej w 50 krajach na świecie, umożliwia nam korzystanie ze wspólnych, sprawdzonych rozwiązań. T-Mobile Polska oprócz usług mobilnych oferuje usługi stacjonarne, a także szeroką ofertę produktów ICT, w tym cyberochrony dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

KGHM Polska Miedź S.A. to czołowy producent miedzi oraz srebra na świecie. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym. W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego
z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższych 40 lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach
w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile. Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie.
W portfolio produktów miedziowego giganta znajdują się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą. Spółka w Polsce zatrudnia ponad 18 tysięcy osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata.
VeloBank to bank uniwersalny, który oferuje innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym i firmowym. U podstaw działania banku są takie wartości jak bezpieczeństwo, transparentność, zrozumienie i nowoczesność, a jego klienci mają dostęp do rozbudowanej sieci oddziałów, jak również elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej. VeloBank tworzy bank przyszłości, w którym dobre wybory się opłacają,
a pozytywne wartości i postawy tworzą wartość dodatkową: satysfakcję klientów
i pracowników, pozytywne zmiany
w środowisku oraz atrakcyjne warunki dla inwestorów.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny