Galeria „Złotych Wykładów”

Począwszy od XXVI Forum Teleinformatyki, w sesji inicjującej obrady Forum odbywa się wykład osoby o wybitnym dorobku dla transformacji cyfrowej (tworzenia społeczeństwa informacyjnego).
Kryteria wyboru takiej osoby są bardzo ostre i wyłącznie merytoryczne. Laureat „Złotego Wykładu” wygłasza wykład plenarny, a fakt ten jest szeroko rozpropagowywany. Autor wykładu dodatkowo otrzymuje specjalnie zaprojektowaną plakietę „Złotego Wykładu”.

Pierwszy „Złoty Wykład” wygłosił prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca informatyki polskiej, inicjator i promotor wielu działań na rzecz rozwoju informatyki oraz wielu wieloletnich przedsięwzięć charytatywnych.

prof. dr hab.
Jan Madey

„Złoty Wykład” – wystąpienie prof. Jana Madeya
Film z wręczenia nagrody „Złoty Wykład”
GALERIA ZDJĘĆ
XXVI Forum
Patronat Przedsięwzięcia
„Złoty Wykład”
XXVI Forum
Patroni Przedsięwzięcia
„Złoty Wykład”
Orange Polska jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, oferujemy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne do-stępne w całym kraju. Celem Orange Polska jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego do-stawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowo-czesnych technologii. Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych tech-nologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz #hello5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla 15,5 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do ponad 2,6 mln klientów. W zasięgu sieci światłowodowej firmy znajduje się 40% gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych roz-wiązań IoT, ICT
i cyberbezpieczeństwa.

GPW Tech SA jest spółką, która powstała w 2019 r. w ramach Grupy Kapitałowej GPW SA. Jej celem jest komercjalizacja produktów i usług informatycznych, które do tej pory wy-twarzane były w ramach GK GPW SA, a także tworzenie własnych rozwiązań dla sektora fin-tech.