RADA PROGRAMOWA FORUM TELEINFORMATYKI

Od początku istnienia Forum Teleinformatyki nad merytorycznym poziomem konferencji czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.

Właściwy dobór atrakcyjnego tematu wiodącego Forum, ustalanego przez Radę Programową Forum, sprawia iż frekwencja wśród uczestników ze strony odbiorców usług stale rośnie.

Od XXIII Forum Rada Programowa powołała Komitet Honorowy Forum, w skład którego wchodzą przedstawiciele Patronów Honorowych Forum oraz dotychczasowy Przewodniczący Rady Programowej Forum.

dr Krzysztof Gawkowski

Minister Cyfryzacji

prof. dr hab. Jan Madey

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Andrzej Dulka

Prezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji

Wiesław Paluszyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji

Komitet Honorowy XXX Forum
dr hab. inż. Bolesław Szafrański

Profesor WAT

Pełny skład Komitetu Honorowego zostanie podany w najbliższym czasie.
Rada Programowa XXX Forum
dr hab. inż. Bolesław Szafrański

Przewodniczący
Profesor WAT

Sławomir Chabros

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych
Prezes BizTech Konsulting SA

lipnowiecki

dr Marek Lipniowiecki

Mariusz Madejczyk

Zastępca Dyrektora NASK - Dyrektor ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Włodzimierz Marciński

Członek Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Paweł Oracz

Ekspert ds. transformacji cyfrowych
w sektorze publicznym

Wiesław Paluszyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji

dr hab. Marcin Paprzycki

Wiceprzewodniczący ds. współpracy z organizacjami
Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Marek Słowikowski

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
w Departamencie Kontroli
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Borys Stokalski

RETHINK
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Waldemar Szumieł

Wicedyrektor ds. COO Governance w mBank SA

Witold Wieteska

dr inż. Kajetan Wojsyk

Ekspert ds. jakości danych
Pełnomocnik Ministra Zdrowia
ds. otwartości danych publicznych