REJESTRACJA NA XXX FORUM TELEINFORMATYKI
Sektor publiczny

Prosimy wybrać odpowiednią opcję, a następnie dokonać rejestracji na platformie RedTrain,
wypełniając wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.
Rejestruję się samodzielnie
Rejestruję uczestnika w jego imieniu

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:
+48 22 100 10 30
forum@biztech.pl