XX Forum Teleinformatyki – Nagroda na XX-lecie Forum