XXV Forum Teleinformatyki – Ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Mistrzów