XXV Forum Teleinformatyki – Kolacja Wręczenie upominków za datki na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz wręczenie Nagrody „Złoty Herold – wyróżnienie specjalne” i tort jubileuszowy