XXV Forum Teleinformatyki – Wręczenie Nagrody im. Marka Cara