XXV Forum Teleinformatyki – Sesja Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka TRENDY W IT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO, PRZEMYSŁ 4.0, AI, UX, BLOCKCHAIN, IOT, BIG DATA