Nagroda „Złota e-Tarcza”

Nagrodę otrzymują instytucje, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych dla zwiększenia odporności procesów informacyjnych, będących podstawą skutecznego funkcjonowania państwa

Organizatorem Nagrody jest Rada Programowa Forum Teleinformatyki.

Laureaci nagrody „Złota e-Tarcza”

2021, XXVII Forum Teleinformatyki

Centrum e-Zdrowia
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2022, XXVIII Forum Teleinformatyki

Bank Gospodarstwa Krajowego
Centralny Ośrodek Informatyki
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Infrastruktury
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Franciszek Rakowski oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego UW
2023, XXIX Forum Teleinformatyki

SAS Institute
VeloBank