Nagroda „ZŁOTY HEROLD”

Nagrodę przyznaje dorocznie Rada Programowa Forum Teleinformatyki za osiągnięcia w urzeczywistnianiu przesłania wszystkich edycji Forum Teleinformatyki w brzmieniu:

„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych
nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

I. Nagroda jest dwustopniowa:
• Nagroda II stopnia w postaci plakiety wg wzoru ustalonego przez Radę Programową,
• Nagroda I stopnia w postaci statuetki wg wzoru ustalonego przez Radę Programową.

II. Nagroda może być przyznawana tylko raz, przy czym przyznanie nagrody I stopnia musi być poprzedzone otrzymaniem nagrody II stopnia.

III. Laureatami nagrody mogą być osoby fizyczne lub podmioty publiczne, gospodarcze, stowarzyszenia lub inne, które poprzez wieloletnią działalność szczególnie aktywnie,
z sukcesami wspierały ideę wyrażoną w przesłaniu Forum.

Laureaci nagrody „Złoty Herold I stopnia”

Laureaci zbiorowi (podmioty)

2018, XXIV Forum Teleinformatyki
– Główny Urząd Statystyczny

2019, XXV Forum Teleinformatyki
– Ministerstwo Cyfryzacji
– Ministerstwo Finansów
– Narodowy Bank Polski
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2020, XXVI Forum Teleinformatyki
– Asseco Poland SA
– Uniwersytet Warszawski

2021, XXVII Forum Teleinformatyki
– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
– Polskie Towarzystwo Informatyczne

2022, XXVIII Forum Teleinformatyki
– IBM Polska
– NASK Państwowy Instytut Badawczy

2023, XXIX Forum Teleinformatyki
– Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne UKSW
– Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Laureaci indywidualni

2019, XXV Forum Teleinformatyki
– Małgorzata Ślepowrońska
– Jan Madey

2023, XXIX Forum Teleinformatyki
– Dominik Rozkrut

Laureaci nagrody „Złoty Herold II stopnia”

Laureaci zbiorowi (podmioty)

2014, XX Forum Teleinformatyki
– Asseco Poland
– Hewlett-Packard Polska i Paweł Czajkowski
– Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN
– Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
– Ministerstwo Finansów
– Narodowy Bank Polski
– Podlaski Urząd Wojewódzki
– Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Uniwersytet Warszawski i prof. dr hab. Jan Madey
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2015, XXI Forum Teleinformatyki
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii
– Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

2016, XXII Forum Teleinformatyki
– Główny Urząd Statystyczny

2017, XXIII Forum Teleinformatyki
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2018, XXIV Forum Teleinformatyki
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2019, XXV Forum Teleinformatyki
– Evercom
– Główny Urząd Miar
– IBM Polska
– Microsoft
– NASK Państwowy Instytut Badawczy
– Polskie Towarzystwo Informatyczne

2020, XXVI Forum Teleinformatyki
– PKO Bank Polski
– Wojskowa Akademia Techniczna

2021, XXVII Forum Teleinformatyki
– Centrum e-Zdrowia
– SAS Institute
– Fundacja Panoptykon

2022, XXVIII Forum Teleinformatyki
– Atende Industries
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Centralny Ośrodek Informatyki

2023, XXIX Forum Teleinformatyki
– ComCERT
– GPW Tech

Laureaci indywidualni

2014, XX Forum Teleinformatyki
– Agnieszka Boboli
– Dariusz Bogdan
– Wacław Iszkowski
– Krzysztof Król
– Borys Stokalski
– Anna Streżyńska
– Marek Woszczyk

2015, XXI Forum Teleinformatyki
– Małgorzata Ślepowrońska

2017, XXIII Forum Teleinformatyki
– Włodzimierz Nowak

2018, XXIV Forum Teleinformatyki
– dr hab. Jerzy Cytowski

2020, XXVI Forum Teleinformatyki
– Przemysław Koch
– Adam Marciniak

2021, XXVII Forum Teleinformatyki
– Maria Ganzha
– Dariusz Kułakowski
– Rafał Witkowski

2022, XXVIII Forum Teleinformatyki
– Grażyna Szpor
– Andrzej Chojnacki
– Jarosław Deminet
– Rafał Kasprzyk
– gen. bryg. Karol Molenda
– Zbigniew Szpunar

2023, XXIX Forum Teleinformatyki
– Witold Drożdż
– Paweł Kikosicki
– Włodzimierz Owczarczyk
– Agnieszka Rynkowska
– Krzysztof Silicki
– Michał Witkowski