GALERIA „ZŁOTYCH WYKŁADÓW”

Forum Teleinformatyki od początku istnienia jest skierowane do środowisk najbardziej zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa, osiąganego dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych zgodnie z przesłaniem, że:
„Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!”

Biorąc to pod uwagę, wzbogacamy Forum Teleinformatyki o kolejne inicjatywy, promujące osiągnięcia zgodne z ww. przesłaniem.

Począwszy od XXVI Forum Teleinformatyki, w sesji inicjującej obrady Forum odbywa się wykład osoby o wybitnym dorobku dla transformacji cyfrowej (tworzenia społeczeństwa informacyjnego). Kryteria wyboru takiej osoby są bardzo ostre i wyłącznie merytoryczne. Laureat „Złotego Wykładu” wygłasza wykład plenarny, a fakt ten jest szeroko rozpropagowywany. Autor wykładu dodatkowo otrzymuje specjalnie zaprojektowaną plakietę „Złotego Wykładu”.

Dotychczasowe cztery wykłady zostały wygłoszone przez: prof. Jana Madeya z Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórcę informatyki polskiej, inicjatora i promotora wielu działań na rzecz rozwoju informatyki oraz wielu wieloletnich przedsięwzięć charytatywnych, dra hab. Wojciecha Wiewiórowskiego – Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, prof. Jerzego Bralczyka – językoznawcę i prof. dr hab. Michała Kleibera – Prezesa PAN (2007-2014), Ministra Nauki (2001-2005), Społecznego Doradcę Prezydenta RP (2006-2010), przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Laureaci Inicjatywy „Złoty Wykład”
prof. dr hab.
Michał Kleiber

Nagrodzony podczas XXIX Forum Teleinformatyki

prof. dr hab.
Jerzy Bralczyk

Nagrodzony podczas XXVIII Forum Teleinformatyki

dr hab. Wojciech Wiewiórowski

Nagrodzony podczas XXVII Forum Teleinformatyki

prof. dr hab.
Jan Madey

Nagrodzony podczas XXVI Forum Teleinformatyki

Partnerzy Inicjatywy „Złoty Wykład 2023”
GPW Tech SA jest spółką, która powstała w 2019 r.
w ramach Grupy Kapitałowej GPW SA. Jej celem jest komercjalizacja produktów i usług informatycznych, które do tej pory wytwarzane były w ramach GK GPW SA, a także tworzenie własnych rozwiązań dla sektora fintech.
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi
w najnowocześniejszych technologiach, m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla ok. 17,5 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do blisko 2,8 mln klientów. W zasięgu usług światłowodowych firmy znajduje się ok. 7,5 mln gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT i cyberbezpieczeństwa.
Poczta Polska jest jednym z największych pracodawców w kraju. Zatrudnia ponad 60 tys. osób, m.in. listonoszy, kurierów, kierowców, pracowników obsługi klienta, pracowników sortowni, informatyków. Spółka świadczy usługę e-Doręczeń. To cyfrowe odpowiedniki papierowego listu poleconego. Dzięki nim obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty potwierdzone dowodami nadania i odbioru
z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, dziś w komfortowy sposób można dokonać tego w formie elektronicznej. Ponadto Poczta Polska, jako pierwsza w Polsce, zbudowała kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, którą wprowadziła do oferty
w styczniu br. pod nazwą Q-Doręczenia. Uzupełnia ona ofertę e-Doręczeń o komunikację między podmiotami niepublicznymi m.in. osobami fizycznymi czy firmami.
Towarowa Giełda Energii jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obrotu towarowego. Zapewnia nie tylko bezpieczne
i przejrzyste rozwiązania giełdowe na światowym poziomie, ale także usługi w zakresie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, korzystając
z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Kompleksowość oraz różnorodność oferty pozycjonują Towarową Giełdę Energii w czołówce europejskich giełd. Spółka działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. TGE uczestniczy w wielu projektach z zakresu współpracy międzynarodowej. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC
w modelu PCR oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC
w modelu XBID, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Giełda znajduje się ponadto na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie
z wymogami REMIT.
Lenovo to globalna potęga technologiczna
o przychodach 70 mld USD, zajmująca 15. miejsce
w rankingu Fortune Global 500, zatrudniająca 75 000 osób na całym świecie i obsługująca miliony klientów każdego dnia na 180 rynkach. Skupiając się na śmiałej wizji dostarczania inteligentnych technologii dla wszystkich, Lenovo wykorzystało swój sukces jako światowego lidera w dziedzinie komputerów osobistych poprzez ekspansję na nowe obszary wzrostu, takie jak infrastruktura, telefonia komórkowa, rozwiązania i usługi. Ta transformacja wraz ze zmieniającymi świat innowacjami Lenovo buduje bardziej integracyjne, godne zaufania
i zrównoważone społeczeństwo cyfrowe dla każdego i wszędzie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.lenovo.com

T-Mobile Polska to jedna z największych firm technologicznych w Polsce, zapewniająca pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym i biznesowym. Przynależność do Grupy Deutsche Telekom, działającej w 50 krajach na świecie, umożliwia nam korzystanie ze wspólnych, sprawdzonych rozwiązań. T-Mobile Polska oprócz usług mobilnych oferuje usługi stacjonarne, a także szeroką ofertę produktów ICT, w tym cyberochrony dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

KGHM Polska Miedź S.A. to czołowy producent miedzi oraz srebra na świecie. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym. W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego
z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższych 40 lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach
w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile. Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie.
W portfolio produktów miedziowego giganta znajdują się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą. Spółka w Polsce zatrudnia ponad 18 tysięcy osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata.
VeloBank to bank uniwersalny, który oferuje innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym i firmowym. U podstaw działania banku są takie wartości jak bezpieczeństwo, transparentność, zrozumienie i nowoczesność, a jego klienci mają dostęp do rozbudowanej sieci oddziałów, jak również elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej. VeloBank tworzy bank przyszłości, w którym dobre wybory się opłacają,
a pozytywne wartości i postawy tworzą wartość dodatkową: satysfakcję klientów
i pracowników, pozytywne zmiany
w środowisku oraz atrakcyjne warunki dla inwestorów.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy Inicjatywy „Złoty Wykład – 2020-2022”
Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja
w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski,
a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem
i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową
w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.
GPW Tech SA jest spółką, która powstała
w 2019 r. w ramach Grupy Kapitałowej GPW SA. Jej celem jest komercjalizacja produktów i usług informatycznych, które do tej pory wytwarzane były w ramach GK GPW SA, a także tworzenie własnych rozwiązań dla sektora fintech.
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych nad Wisłą. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi
w najnowocześniejszych technologiach, m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE oraz 5G. Dostarcza usługi telefonii komórkowej dla 17,8 mln klientów oraz szerokopasmowy internet do blisko 2,8 mln klientów. W zasięgu usług światłowodowych firmy znajduje się ok. 6,5 mln gospodarstw domowych w kraju. Orange Polska prowadzi własną działalność B+R i jest dostawcą kompleksowych rozwiązań IoT, ICT
i cyberbezpieczeństwa.
Poczta Polska jako największy operator logistyczny, a zarazem największy pracodawca w kraju z siecią ok. 7,5 tys. placówek posiada łącznie:
• prawie 40 000 komputerów,
• ponad 20 000 tabletów do obsługi przesyłek,
• około 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania IT.
Spółka jest największym pracodawcą
w kraju. Zatrudnia ok. 80 tys. osób, m.in. listonoszy, kurierów, kierowców, pracowników obsługi klienta, pracowników sortowni, informatyków. Obecnie Poczta – w ramach projektu Mobilny Listonosz – dostarcza średnio miesięcznie około 5 milionów przesyłek z elektronicznym potwierdzeniem odbioru (EPO) dla sądów, prokuratur oraz innych instytucji i firm, które wolą elektroniczną formę potwierdzenia. Pandemia koronawirusa przyspieszyła konieczność przeprowadzenia m.in. cyfryzacji usług. Pracownicy muszą zdobywać nowe kompetencje. Listonosze posługują się już tabletami na co dzień od kilku lat, ale obecnie te kompetencje zyskują na znaczeniu.

T-Mobile Polska to jedna z największych firm technologicznych w Polsce, zapewniająca pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym i biznesowym. Przynależność do Grupy Deutsche Telekom, działającej w 50 krajach na świecie, umożliwia nam korzystanie ze wspólnych, sprawdzonych rozwiązań. T-Mobile Polska oprócz usług mobilnych oferuje usługi stacjonarne, a także szeroką ofertę produktów ICT, w tym cyberochrony dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Lenovo to globalna potęga technologiczna
o przychodach 70 mld USD, zajmująca 15. miejsce w rankingu Fortune Global 500, zatrudniająca 75 000 osób na całym świecie i obsługująca miliony klientów każdego dnia na 180 rynkach. Skupiając się na śmiałej wizji dostarczania inteligentnych technologii dla wszystkich, Lenovo wykorzystało swój sukces jako światowego lidera w dziedzinie komputerów osobistych poprzez ekspansję na nowe obszary wzrostu, takie jak infrastruktura, telefonia komórkowa, rozwiązania i usługi. Ta transformacja wraz ze zmieniającymi świat innowacjami Lenovo buduje bardziej integracyjne, godne zaufania i zrównoważone społeczeństwo cyfrowe dla każdego i wszędzie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.lenovo.com
Atende S.A. to wiodąca, notowana na GPW, grupa technologiczna z 30-letnią historią
w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Grupa specjalizuje się
w świadczeniu nowoczesnych usług cyfrowych, integracji sieci i systemów IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych. Koncentrując się na potrzebach klientów, Atende dostarcza usługi z zakresu m.in. budowy sieci, integracji infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, migracji do chmury
i rozwiązań chmurowych oraz cyfryzacji procesów w oparciu o blockchain – operując w pełnym łańcuchu wartości, od audytu i projektu, poprzez wdrożenie, serwis i utrzymanie, po kompleksowy outsourcing. W skład grupy kapitałowej dodatkowo wchodzi sześć spółek portfelowych, które dostarczają własne oprogramowanie i usługi IT: Atende Industries tworzy rozwiązania dla inteligentnej energetyki, Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0; Phoenix Systems dostarcza własny, unikalny w Europie, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego oraz oprogramowanie dla tzw. Smart Devices; A2 Customer Care dostarcza usługi konsultingowe
i programistyczne dla rozwiązań SAP; OmniChip specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych układów scalonych; TrustIT świadczy nowoczesne usługi zdalnego utrzymania i wsparcia IT; Codeshine tworzy na zamówienie oprogramowanie i aplikacje webowe.