ZOSTAŃ PARTNEREM XXX FORUM

Forum Teleinformatyki jest imprezą branży IT o najdłuższej historii, która na stałe wpisała się w kalendarz konferencji.

Wydarzenie to cieszy się nieustannym zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców, co świadczy o jego ponadczasowości i atrakcyjności.

Od lat Forum ściśle współpracuje i otrzymuje Patronaty Honorowe m.in. od: Ministra lub Ministerstwa właściwego ds. informatyzacji, NBP, PTI, UW.

Głównym adresatem konferencji są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, środowisk naukowych i organizacji.

Firmy zainteresowane promocją na Forum mogą zaprezentować się m.in. poprzez wystąpienia merytoryczne, obecność w social mediach i newsletterach
w ramach informacji dedykowanych Forum. Dla Partnerów oferujemy znacznie szerszy wachlarz korzyści.
Korzyści z partnerstwa w Forum
Promocja firmy na prestiżowej
i dużej konferencji
Spotkania z profesjonalistami,
ludźmi biznesu i nauki
Okazja do nawiązania relacji biznesowych
Bezpośrednie dotarcie
do potencjalnych klientów
Kontakty ze znaczącymi odbiorcami usług
W przypadku zainteresowania szczegółami oferty, zapraszamy do kontaktu

Kinga Rokoszewska
kinga.rokoszewska@biztech.pl
tel. +48 22 100 10 50, +48 507 005 489